Harta site-ului
Ajutor
Unu decembrie - Ziua mondială de combatere SIDA
Unu decembrie - Ziua mondială de combatere SIDA

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în anul 1988 a declarat data de Unu Decembrie - Ziua Internaţională de contracarare a infecţiei HIV/SIDA. Actualmente este promovată strategia 90-90-90, care prevede identificarea și diagnosticarea a 90% din numărul estimat de persoane infectate cu HIV; înrolarea în tratament antiretroviral a 90% din cei diagnosticați și suprimarea încărcăturii virale la 90% din cei care urmează tratamentul. Strategia 90-90-90 este o strategie de intensificare a eforturilor pentru a atinge ,,Tendinţa zero. Zero cazuri noi de infecţie HIV/SIDA. Zero discriminări. Zero cazuri decesuri în rezultatul maladiei SIDA”. Această strategie promovează activităţi și măsuri de prevenire, consiliere, testare, tratament şi îngrijiri a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, membrii familiilor lor și o atitudine tolerantă și nondiscriminatorie față de persoanele seropozitive.

Infecţia cu HIV prezintă o problemă prioritară de sănătate publică, atât la nivel global, cât şi la nivel naţional. Conform datelor UNAIDS, în lume trăiesc cu HIV 36.9 milioane de persoane, au acces la tratament antiretroviral 15 milioane. Comparativ cu anul 2000 la nivel mondial sa redus cu 35% cazurile noi de infecție cu HIV și cu 42% decese cauzate de SIDA. 84 din 121 de țări cu venituri mici și mijlocii a crescut cheltuielile interne pentru infecția HIV/SIDA. 46 de țări au raportat o creștere de peste 50%, inclusiv 35 de țări care au raportat o creștere a cheltuielilor interne de mai mult de 100%.

În Republica Moldova, la sfârșitul anului 2014, au fost diagnosticate și înregistrate 9389 cazuri cumulative de HIV/SIDA dintre care 2491 persoane au decedat. Pe parcursul a 9 luni curente în Republica Moldova a fost confirmat diagnosticul de laborator infecţia cu HIV la 545 persoane (9 luni 2014 -654). Infecţia cu HIV afectează persoane tinere, de vârstă reproductivă, apte de muncă, menţinându-se la un nivel înalt transmiterea heterosexuală. Datele supravegherii epidemiologice de generația II, atestă o menținere înaltă a prevalenței HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile și lucrătoarelor sexului comercial.

Republica Moldova este parte a Angajamentelor Globale: Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, Obiectivul 6 - „Stoparea răspândirii HIV/SIDA şi TB până în 2015 şi redresarea tendinţei actuale”, precum şi a Declaraţiei de Angajament a Sesiunii Speciale a Asambleei Generale ONU în HIV/SIDA din 2001, iniţiativei de acces universal şi cadrul strategic de rezultate care promovează modul sănătos de viaţă, formarea comportamentului sigur şi inofensiv, accesul populaţiei la prevenire , inclusiv şi populaţia cheie, la consiliere şi testare voluntară, depistare precoce, tratament, îngrijiri şi suport.

Actualmente, în Republica Moldova, se implementează Programul Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală 2 pentru anii 2014-2015, aprobat prin HG nr.806 din 06.10.2014 şi altor programe educaţionale şi de sănătate. De către instituţiile de sănătate în comun cu autorităţile publice şi societatea civilă se realizează proiecte de prevenire, educaţie, comunicare, tratament, îngrijiri şi suport.  În situaţia epidemică creată, activităţile de prevenire sunt prioritizate pe reducerea transmiterii infecţiei cu HIV din populaţiile cheie în populaţia generală.

Un rol important în prevenirea şi depistarea infecţiei cu HIV revine accesului populaţiei la consiliere şi testare la HIV. Actualmente acest serviciu este accesibil în instituţiile medicale şi ONG şi este inclus în Programul Unic de asistenţă medicală.

Pentru populația cheie se realizează 15 proiecte de reducere a riscurilor, inclusiv: 7 proiecte în prevenirea infecției cu HIV și ITS printre UDI cu acoperirea a 28 localități; 2 proiecte în prevenirea infecției cu HIV și ITS printre deținuți cu acoperirea a 17 penitenciare; 5 proiecte în prevenirea infecției cu HIV și ITS printre LSC cu acoperirea a 9 localități; 1 proiect în prevenirea infecției cu HIV și ITS în comunitatea LGBT cu acoperirea a 3 localități. Programul de tratament de substituție cu Metadonă se realizează în 5 localități și 13 penitenciare.

În legătură cu desfăşurarea Campaniei Mondiale de combatere SIDA, ne adresăm lucrătorilor medicali, ONG-urilor în domeniul HIV/SIDA, instituțiilor de învățământ și educație, confesiilor religioase, mass-media de a organiza activităţi de prevenire şi contracarare a infecţiei cu HIV, promovarea cunoştinţelor în prevenirea HIV, testarea la HIV, toleranţa faţă de persoanele infectate/afectate de HIV/SIDA.

Pentru a marca Ziua Mondială de combatere SIDA - Unu Decembrie pot fi realizate: mesaje, publicaţii, întruniri cu organizaţiile reţelei societăţii civile active în domeniul HIV/SIDA/ITS; radio-tele maratoane, cicluri de emisiuni tematice, clipuri video la televiziune, emisiuni radiofonice; acţiuni în şcoli, licee, gimnazii, în colectivele şi căminele studenţeşti; concerte de binefacere; Rally cu bicicletele; donaţii 3 persoanelor infectate cu HIV/SIDA; victorine, concurs de fotografii, postere şi eseuri, „mese rotunde”, discoteci, etc.

Metodologia campaniei

Scopul:

Campania de informare are ca scop accelerarea procesului pentru a realiza primul 90 - creșterea procentului de persoane care își cunosc statutul lor HIV:

  • Acces universal la prevenţia HIV, tratament, îngrijiri şi suport;
  • Informarea si educarea populației, mai ales a grupurilor cu risc crescut.

Sloganul:”Te privește! Privește pe fiecare!”

Obiectivele Campaniei:

  • Creşterea numărului de persoane informate şi educate în legătură cu HIV/SIDA.
  • Creşterea numărului de persoane, în special din grupele de risc, care solicită efectuarea unui test de depistare a infectării cu HIV.
  • Creşterea numărului de persoane care adoptă un comportament sănătos în relaţie cu HIV/SIDA.

   Ziua Mondială de combatere SIDA - Unu Decembrie oferă o oportunitate în prevenirea infecţiei cu HIV, promovarea testării HIV, atitudinii tolerante şi non-discriminatorii către persoanele cu HIV.

HIV/SIDA ne privește pe fiecare, chiar dacă unii cred că pe ei nu ii privește

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Unu decembrie - Ziua mondială de combatere SIDA - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta