Harta site-ului
Ajutor
Unele modificări ale legislației în vigoare
Unele modificări ale legislației în vigoare

La data de 13.12.2013 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1008 ”Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13.09.2010”, care stabilește modul și condițiile de acordare a îndemnizațiilor unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi, unor categorii de cetățeni, care nu dețin scrisori de garanție, eliberate de autoritățile administrației publice locale, pentru obținerea creditelor preferențiale și nu au fost asigurate cu spațiu locativ.
Mărimea îndemnizației unice se determină de către Comisia specială în baza documentelor prezentate de către solicitanții care nu dețin scrisori de garanție eliberate de către autoritățile administrației publice locale, conform punctului 151. Totodată, mărimea acesteia nu poate depăși mărimile limită stabilite la punctul 4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 2010.
       În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane, se acordă o singură îndemnizație unică, la alegerea acestuia.
        Comisia examinează și analizează cererile depuse de solicitanții cu domiciliul în unitatea teritorială respectivă, evaluează starea lucrurilor  și întocmește procese-verbale despre confirmarea/neconfirmarea necesității de obținere a îndemnizațiilor respective. Ulterior, după adoptarea deciziei de aprobare a listei beneficiarilor, în termen de o lună, aceasta se remite către Ministerul finanțelor, pentru elaborarea de către acesta a proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de Stat.
Mijloacele financiare pentru acordarea îndemnizațiilor respective se vor aloca de la bugetul de stat prin transferuri către bugetele autorităților de nivelul II.
        Astfel, acordarea îndemnizațiilor unice pentru persoanele care nu dețin scrisori de garanție se eșalonează pe o perioadă de pînă la 5 ani.
     Totodată, persoanele care dețin scrisori de garanție eliberate de autoritățile locale la situația din 01.01.2010 pot beneficia de îndemnizațiile în cauză pînă la 31.12.2014.
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Unele modificări ale legislației în vigoare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta