Harta site-ului
Ajutor
Un studiu interesant în Polonia
Un studiu interesant în Polonia

 În perioada de 16 iunie-01 iulie 2013, Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) în strînsă cooperare cu Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din Agricultură din Polonia a organizat deplasarea prevăzută în cadrul proiectului de asistenţă tehnică, privind dezvoltarea multidimensională a spaţiului rural din Moldova.
Scopul acestei vizite l-a reprezentat efectuarea unui stagiu de perfecţionare pentru specialiştii din Moldova din diferite domenii de activitate, în Polonia.
  Obiectivul: îmbunătăţirea capacităţilor a specialiştilor moldoveni a experienţei în domeniul asigurării competitivităţii şi avansării calităţii producţiei, sporirea cunoştinţelor şi abilităţilor la elaborarea proiectelor.   
  Acest stagiu a fost prevăzut pentru un grup de 30 specialişti din diferite raioane ale Moldovei. Alegerea Poloniei şi în special a regiunii Staroe Pole ca loc pentru efectuarea acestui studiu nu a fost întîmplător, deoarece Polonia este o ţară cu tradiţii în agricultură, în special a producerii producţiei agricole (cerealiere), furajeră,  zootehnie,  dezvoltarea a agroturizmului ş.a.
  Toate vizitele au fost coordonate de reprezentanţii departamentului ştiinţe şi tehnologii, societatea inginerilor şi tehnicienilor agricoli din Staroe Pole. Aceştea s-au ocupat de găsirea tuturor locurilor pentru efectuarea vizitelor (s-au început vizitele cu infrastructura locală şcoli, gimnazii, pansionate de odihnă pentru copii, locuri publice, consilii, primării, fermieri, ferme agroturistice, svetliţe(case de cultură), întreprindere de achiziţionare şi păstrare a cerealelor, pepinieră-creşterea puieţilor de plante decorative, producători a producţiei de legume în sere) ş.a.
 În timpul acestor vizite şi în urma discuţiilor avute cu producătorii, procesatorii producţiei agricole şi reprezentanţii diferitor structuri, s-a constatat că Polonia reprezintă un model de excelenţă pentru            R. Moldova care implementează şi monitorizează cu success asigurarea calităţii producţiei agricole.
După o vizită efectuată la o întreprindere de prelucrare a deşeurilor într-o regiune a Poloniei ar fi de dorit de implimentat un proiect, privind construcţia întreprinderii de prelucrare a deşeurilor şi în r. Moldova. În Polonia această întreprindere se mărgineşete cu trei raioane, unde sunt aduse deşeurile din împrejurimea lor. Pentru r. Dubăsari ar fi benefic de implementat acest proiect cu scopul de a rezolva problema gunoiştilor şi a deşeurilor din localităţile raionului, totodată vor fi oferite şi locuri de muncă noi.
 În timpul cursului de instruire am avut loc lecţii practice privind elaborarea şi implementarea proiectului în grup, unde la finele cursului împreună cu 5 colegi am prezentat proiectul denumit "Больше знаний – выше успех”. Scopul proiectului a inclus: instruirea avansată a 60 de fermieri inclusiv tineri şi începători printr-un curs de 40 ore care include noi tehnologii de producere a culurilor, horticultură şi zootehnie, instruirea obligatorie a tehnologiilor informaţionale. După prezentarea proictelor conducătorul şi preşedintele departamentului Centrului Pomeranian de consultanţă agricolă din Staroe Pole au înmînat certificatele la toţi participanţii implicaţi în cursul de instruire.
  În continuare voi prezenta în linii generale programul lecţiilor şi deplasărilor efectuate:
    Luni 17.06.2013
Sosirea în Varşovia şi cazarea în Staroe Pole.
    Marţi 18.06.2013
08.00/17.00 Lecţii
    Miercuri 19.06.2013
08.00/13.00 Lecţii, prelegeri şi exerciţii practice.
13.30/19.00 Deplasăre în raionul Novîi Dvor Gdanisk-cunoştinţă cu societatea de prieteni curtea Gdansk – Novodvorsk.
Am vizitat gospodăria de fermier "Wuflor”, centrul de odihnă "Farma” şi fondul de caritate "Vernisi” "Ioanî i Maţeia Vlodarschih v Îantare”. Fermierul se ocupă preponderent cu turizmul agrar, pe teritoriul gospodăriei de 20 ha, are: minizooparc, fitness club, căsuţe date în chirie persoanelor venite la odihnă, terenuri de joacă pentru copii, bazine în care apa se încălzeşţe natural.
    Joi 20.06.2013
08.00/13.00 Lecţii, prelegeri şi exerciţii practice.
13.30/19.00 Deplasări în teritoriu. Vizitarea diferitor locuri istorice inclusiv şi a fermei de legumicultură Lucaşa Galăcico în Velibork – creşterea roşiilor şi castraveţilor în sere. Producerea roşiilor în sere cu instalaţia tehnologiilor de irigare prin picurare. Răsada este crescută tot de gospodar din seminţe Olandeze. În gospodăria dată activează toată familia din 3 persoane, a treia generaţie tot se mai ocupă cu creşterea legumelor. Necesitatea forţelor de muncă manual constituie 11 persoane la 1 ha. 11 luni e perioada de vegetaţie, iar preţul unui kg de castraveţi la începutul perioadei IV constituie 15 zloţi (60lei) mai tîrziu cînd preţurile cad ajunge pînă la 5 zloţi (20 lei). Suprafaţa serei de un ha se încălzeşte cu praf de cărbune, polenizarea are loc cu ajutorul bondarilor  care se află în nişte căsuţe speciale chiar în seră. Nu sunt subvenţionaţi însă le sunt acordate credite preferenţiale cu 2% în comparaţie cu ceilalţi fermieri primesc credite aproximativ cu 10% dobîndă.
   Vineri 21.06.2013   
08.00/13.00  Lecţii şi exerciţii practice.
13.30/19.00  Deplasări în teritoriu a teritoriului Malibork. În vizită a casei ecologice de auto-ajutor în Conţeviţe, cunoştinţă cu activităţile cercului gospodinelor din mediul rural în Costeleciche, vizita vechea Costeliniţă – programul "Actualizarea satului”.
   Sîmbătă 22.06.2013
08.00/19.00 Lecţii, prelegeri şi exerciţii practice.
    Duminică 23.06.2013
08.00/14.00 Deplasări în teritoriu. Deplasare spre Frombork-catedrala de munte, vizitarea Aliblongului
14.00/19.00 Prelegeri şi lecţii practice.
    Luni 24.06.2013
08.00/13.00  Lecţii practice.
13.30/19.00 Deplasare în teritoriu primăriei Ştum. Masă rotundă cu starosta povetului (raionului) Oiţehom Ţemerîs. Cunoştinţă cu gimnaziul din localitatea Mikolaikah şi biblioteca din gmină(primărie). Cunoştinţă cu activităţile grupului local "Zemli nijnei Vislî”.
     Marţi 25.06.2013
08.00/12.00  Lecţii practice,structura proiectului.
13.00/19.00 Deplasări în teritoriu-trecerea în teritoriul gminei(primăriei) Kvidzîni-reunirea cu deputaţii din gmină, liderii şi directorii primăriei, unităţile structurale. Am fost întîmpinaţi de viceprimarul gminei(primăriei), gmina include 6 localităţi inclusiv şi oraşul Kvidzîni cu numărul de locuitori de 10800. Au cîştigat cel puţin 6 proiecte de la UE, majoritatea din ele legate de infrastructură.
Deplasare spre Guliva – vizită la întreprinderea de prelucrare, utilizare şi folosire a deşeurilor-întreprinderea dată se află în localitatea Guliva, se aduc deşeurile de la 80 mii populaţie, suprafaţa gunoiştei este de 10 ha, nemijlocit chiar încăperea 3 ha, în rezerva zonei de protecţie sunt 75 ha. Efectuînd excursia prin întreprindere am mers pe lîngă o linie de sortare: 1)a plasticului; 2) a hîrtiei; 3) a sticlei care se mărunţeşte; 4)a metalului (de sub bere şi sucuri). Totul se presează, o parte din deşeuri se vinde , alta se stochiază la gunoişte. Vizavi de gunoişte se află 3 bazine mari unde se acumulează lichidele din deşeuri. Nimic nu se absoarbe în sol deoarece tot terenul e aşternut de desubt cu peliculă. Fracţia de sol –sticlă se depozitează în burturi speciale care apoi se foloseşte la recultivarea gunoiştelor, la marginea drumurilor ş.m.
Deplasare spre Braxlevo-Centrul ecologic de educaţie "Zelionaia şcola”-prezentarea activităţii.
    Miercuri 26.06.2013
08.00/12.00 Lecţii practice.
13.00/19.00 Deplasarea pe teritoriul povetului (raionului) Novîi Dvor Gdansk. În vizita gospodăriei la producerea laptelui a dl. Richiard Labeţchii. D-lui n-ea adus la cunoştinţă că ferma a fost construită în anul 2009 pentru ce a şi cheltuit 8000.000 zloţi (3,2 mln. lei). Gestionează o suprafaţă de teren agricol de 150 ha, activează în această gospodărie 3 persoane stăpînul, soţia şi feciorul. După o mică discuţie dl. Richiard  n-ea invitat în încăperea de întreţinere a bovinelor. La moment întreţine 65 capete inclusiv şi viţei, productivitatea medie la o vacă mulgătoare este  8200 litre, vacile le exploatează la 7 ani. Bovinele sunt hrănite cu nutreţe din rămăşiţe în urma extragerii zahărului din sfeclă aşa numit (jom) şi cu fîneţe din orz, lucernă ş.a. N-ea făcut cunoştinţă şi cu punctual de prelucrare primară a laptelui, după ce laptele este repartizat la diferite fabric de producere a produselor lactate.La finele discuţiilor am mulţumit dl. Richiard pentru informaţii utile şi pentru ospitalitate înmînîndui un mic prezent din partea grupului.
 Familirizarea cu activităţile gospodăriei Ceslava Henico – Ajungînd la locul destinat în curte se înnălţa o casă cu 2 etaje şi un subsol, puţin mai la dreapta se întind 3 încăperi de păstrare a combinelor performante, vizavi de casă sunt construite 5 elevatoare volumul lor aproximativ de 1000 tone, toată suprafaţa de teren se află chiar în împrejurimea casei. N-ea întîmpinat stăpînul acestei gospodării ginerele şi feciorii se ocupă d-lor numai cu fitotehnia , gestionează o suprafaţă de 360 ha se ocupă cu cultivarea rapiţei de 100 ha a cite 4t/ha, grîului de toamnă şi primăvară de 200 ha a cite 8t/ha, sfeclă de zahăr 30 ha a cîte 60 t/ha. Majoritatea din terenuri sunt proprii, s-au întîmplat cazuri cînd a şi procurat teren de la proprietari, de la agenţia de stat a imobililor  şi gospodăriei pădurilor. Activează în ramura dată din 1980.
  Cunoştinţă cu activitatea fermei-agroturizm dl Tomaş Şleser. N-ea întîmpinat chiar gospodarul acestei ferme dl Şleser, d-lui s-a folosit de finanţarea de la UE în perioada 2007-2013. În prezent ş-ia pregătit un proiect de investiţii aproximativ de 5 mln. euro pentru perioada 2014-2020. Are un iaz cu diferite specii de peşti, lîngă iaz are construit o baie de aburi comasată cu un bazin  ornamentat cu piatră de rîu. Pe teritoriul acestei baze sunt construite căsuţe de primire la odihnă. În casă are o odaie unde se poate de petrecut timpul la o partidă de şah şi billiard. Dl.Tomaş se mai ocupă şi cu creşterea animalelor pe cale de dispariţie mai mult s-a axat pe caii de rasă. Marea se află la 2 km de la această bază, pe malul mării mai are şi un hotel.
     Joi 27.06.2013  
08.00/12.00 Deplasare spre raionul Hoiniţe. Asociaţia Naşe selo-Bedzmeroviţe-realizarea proiectelor, rezervaţia naturală-cercuri de piatră – istoria goţilor din Odra, familirizarea cu selecţia –creşterea şi prelucrarea a peştelui foreli în localitatea Voitale precum şi efectele proiectului în cadrul programului "LEADER”- am vizitat gospodăria privată de producere a peştelui foreli unde am fost întîmpinaţi de gospodar şi informaţi cu procesul de producere a peştelui. D-lui are pe teritoriu un iaz divizat în 4 părţi , dispune de procesul de producer închis, adică de la primirea puietului (malioc) pînă la producere (îngrăşarea peştelui). În prima secţiune e puietul la îngrăşare, a doua secţiune sunt femelele, a treia secţiune masculii şi a patra peştele crescut pînă la 15-20kg. Peştele e hrănit cu mîncare uscată pentru pisici.Cea mai solicitată producţie de vînzare a peştelui e cu greutatea de 350-400gr. După prezentarea afacerii gospodarul n-ea invitat la o gustărică din peştele foreli. În fine din partea grupului i-am mulţumit gazdei pentru ospitalitate , înmînîndui un mic prezent de la Moldova în semn de  stimă şi respect.
    Vizită în localitatea Haijikovî – leagăn de navigaţie sportive, căi pentru biciclete – parcarea iahtelor marine. Este un loc foarte frumos amenajat pe malul unui rîu cu bărci pentru odihnă şi multe distracţii pentru copii.
Vizită în localităţii Cladova- cercul gospodinelor din mediul rural -"Cladovianchi”.
    Vineri 28.06.2013
08.00/13.00 Deplasare în raionul Cvidzîni
Activităţi de informare- familirizarea cu activitatea parcului de industrie tehnologică în localitatea Gurca.
  Activităţi de informare- ZIARNOPOL în Gurca – achiziţionarea depozitarea şi păstrarea cerealelor. Am vizitat o întreprindere de achiziţionare a cerealelor şi de păstrare a lor , dispun de un laborator unde în 5 minute sunt apreciate analizele producţiei. Ambarele sunt în formă de cisterne unde şi se păstrează producţia. În această întreprindere sunt asociaţi în jur la 150 de fermieri, de la ei producţia se primeşte cu condiţii privelegiate.Avansează fermierii cu seminţe, îngrăşăminte şi combustibil pînă la roada nouă. Întreprinderea achită mari impozite de la venit. Au cîştigat proiectul din UE, în baza lui s-au şi dezvoltat. Teritoriul ocupă o suprafaţă de 1 ha dacă nu şi mai mare, taxa pe imobil nu o achită.
Activităţi de informare – familirizarea cu activitatea pepinierii TAXUS dl. Iozef Kandzera din Mareza – copaci decorativi de butaşi şi arbuşti - am vizitat pepiniera unde se ocupă cu creşterea puieţilor de plante decorative.La început se ocupau cu creşterea răsadei de legume şi a legumelor. În prezent se ocupă pur cu puieţii decorativi precum şi acrdă servicii de design. Au sere unde se cresc puieţii apoi sunt mutaţi în ghiveci mari şi scoşi la creştere afară, concomitent se ocupă şi de florile pentru peluze şi a puieţilor de tufari. Suprafaţa pepinierii în jur la 3 ha , mai mult se cultivă specii diferite de coniferi şi foioase, aceşti copaci au diferite forme geometrice.
14.00/18.30 Prezentarea fişei de proiect, lucrul în grup.
Înmînarea certificatelor.
 Sîmbătă 29.06.2013
Excursii la Malibork
Duminică 30.06.2013
Excursii în Gdanisc, vizită la Sopot
Luni 01.07.2013
Plecarea din Varşovia


                                               T. Bulat,
Specialist princial Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Un studiu interesant în Polonia - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta