Harta site-ului
Ajutor
Un Proiect de succes pentru tinerii din raion
Un Proiect de succes pentru tinerii din raion

 

La data de 11 noiembrie  curent, tinerii din localităţile Coşniţa, Doroţcaia şi Cocieri  au participat la ultima masă rotundă  cu privire la crearea Cluburilor Active de tineret. Proiectul dat este implementat de către Centrul ProComunitate, în colaborare cu Serviciul promovarea politicilor pentru tineret Dubăsari, susţinut financiar de Parteneriatul European pentru Democraţie şi Ministerul tineretului şi sportului al Republicii Moldova. Misiunea  organizaţiei pe durata întrunirilor efectuate a fost consolidarea societăţii civile din Republica Moldova prin încurajarea şi susţinerea iniţiativelor de dezvoltare comunitară. Scopul  proiectului fiind de a crea Cluburi de tineret, cu implicarea şi participarea nemijlocită a acestora, în trei comunităţi din mediul rural, în special localităţile raionului Dubăsari, afectate de Conflictul transnistrian. Proiectul dat a avut ca obiective crearea structurilor durabile de sprijin, pentru activităţile  de tineret şi participarea tinerilor la dezvoltarea comunităţii, prin creşterea gradului de conştientizare în rîndul autorităţilor locale şi regionale, sporirea încrederii şi cooperării dintre tinerii raionului Dubăsari, prin elaborarea Strategiei Raionale de tineret şi de constituirea unei reţele de tineri activi în participarea civică, voluntariat, implicarea în procesul decizional, legislaţie şi mecanisme de guvernare publică locală. 
În perioada implementării Cluburilor de tineret au fost realizate mai multe măsuri printer care: selectarea participanţilor, unde au avut loc întruniri cu autorităţile raionale, au fost elaborate criterii de selectare a comunităţii ţintă; în domeniul Kick-off meeting a fost semnat acordul de colaborare cu Administraţia publică locală de nivelul II; la capitolul Focus grupuri au fost identificate  problemele strigente ce afectează tinerii şi propuse soluţii de îmbunătăţirea situaţiilor. De asemena, prin proiectul dat a fost organizată o vizită de studiu a tinerilor din raionul Dubăsari şi membrii Centrului de resurse pentru tineret Făclia (or. Ungheni);la seminarul de formare a Cluburilor de tineret  a fost împărtăşită experienţa experţilor din Croaţia; tinerii împreună cu Administraţia raională au elaborat Strategia de tineret a raionului Dubăsari-2020. 
Sperăm că, prin crearea acestor cluburi, tinerii se vor sensibiliza şi vor participa mai activ la dezvoltarea şi modernizarea atît a raionului cît şi a comunităţilor din care fac parte. În final aducem sincere mulţumiri preşedintelui raionului, d-lui Grigore Policinschi pentru susţinerea acordată în promovarea politicilor ce vizează tinerii raionului, membrilor Centrului ProComunitate pentru remarcarea raionului Dubăsari şi ne dorim o colaborare fructuoasă şi în continuare.

Ana Pancov - Șef serviciul promovarea politicilor pentru tineret

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Un Proiect de succes pentru tinerii din raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta