Harta site-ului
Ajutor
Un copil abuzat poate devini un adult violent
Un copil abuzat poate devini un adult violent

"Cînd îţi vine să loveşti - mîngîi, cînd îţi vine să blestemi – binecuvîntează”
Violenţa este una din marele probleme ale lumii contemporane, o problemă complexă, străns legată de modul de a gîndi şi de a se comporta al oamenilor. Ea este determinată de o multitudine de forţe din interiorul familiei sau al comunităţii căreia aparţinem.
Violenţa şcolară a fost subiectul de discuţie la seminarul raional cu specialiştii coordonatori ai acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului desemnaţi în baza ord.77 din 22.02.13 al Ministerului Educaţiei, organizat la data de 16.04.13, de Serviciul de Asistenţă Psihopedagogic în incinta L.T.”Ion Creangă” Coşniţa. Agenda seminarului a fost largă, discuţiile – aprinse. Un deosebit interes s-a manifestat faţă de aspectele: tipuri şi forme ale violenţei, surse, cauze şi factori de risc în apariţia violenţei, consecinţe ale violenţei asupra copilului, situaţii în şcoală care determină apariţia violenţei şi diferite studii de caz .
Deoarece consecinţele violenţei sînt durute pentru societate coordonatorii al acţiunilor de prevenire a violenţei din din instituţiile de învăţămînt a raionului Dubăsari au propus un şir de soluţii pentru prevenirea ei. Pentru a nu admite cazuri de violenţă e necesară mobilizarea la maximum a eforturilor tuturor actorilor comunitari : familia, şcoala ,comunitatea. Problema nu trebuie lăsată numai în grija şcolii. Un prim pas în prevenirea violenţei este familia unde copiilor li se dăruie toată dragostea şi atenţia, li se formează primele viziuni cu privire la valori şi nonvalori. Un bun sfetnic viaţa de familie este comunicarea asertivă , unde toate problemele sînt rezolvate într-un mod nonviolent, cooperant.
În şcoală elevii îşi doresc profesori înţelegători, apropiaţi, dechişi la dialog, empatici, capabili să personalizeze relaţia pedagogică, iar mediul şcolar şi învăţarea să fie cît mai prietenoasă şi mai motivantă.
În prevenirea cazurilor de violenţă trebuie să fie cointeresată şi societatea. În comunitate avem un şir de asistenţi sociali comunitari care trebuie să cunoască copii ce fac parte din grupurile de risc sporit ( copii din familii dezorganizate, copii rămaşi fără ocrotire părintească, copii reabilitaţi în urma abuzurilor etc), activează, la Direcţia Asistenţă Socială activează specialişti pentru protecţia drepturilor copilului, la Comisariatul de Poliţie- Biroul minori şi moravuri. În activitatea de prevenire a violenţei se include Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică.
În cadrul seminarului dat s-a asigurat informarea şi instruirea cadrelor didactice în vederea calificării actelor de violenţă în familie, aplicarii metodelor şi mijloacelor de prevenire a unor astfel de acte şi de sesizare a autorităţilor locale.
Participanţii la seminar au primit cîte un ghid pentru a propune cadrelor didactice repere teoretice şi metodologice în activitatea de prevenire a fenomenului violenţei în şcoală şi procedura de documentare şi evidenţă a cazurilor de abuz,neglijare,exploatare,trafic al copilului:fişa de sesizare,registru şi raport. Informaţia va fi prelucrată în cadrul unor seminare locale. Aducem mulţumiri administraţie LT Coşniţa pentru contribuţia în organizarea şi desfăşurarea eficientă a seminarului.

Un copil abuzat poate devini un adult violent.

Natalia Pisari
DÎTS, şef Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Un copil abuzat poate devini un adult violent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta