Harta site-ului
Ajutor
Un an de la implementarea proiectului de asistenţă deplină "Compact"
Un an de la implementarea proiectului de asistenţă deplină "Compact"

Semnarea Acordului „COMPACT” şi a Acordului de Implementare a Programului a avut loc la 22 ianuarie 2010.Implementarea acestui program prevede o perioada de 5 ani din momentul intrării în vigoare. Programul a cărui valoare constitue 262 milioane dolari SUA, prevede reabilitarea a 11 sisteme centralizate de irigare pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a 2 sisteme centralizate de irigare în raionul Dubăsari.( Coşniţa şi Doroţcaia). 
Pe parcursul anului 2010 au fost efectuate discuţiile publice asupra Studiului de fezabilitate şi a rapoartelor privind Evaluarea impactului social şi de mediu pentru proiectul de reabilitare a acestor sisteme centralizate de irigare. La aceste discuţii au participat reprezentanţii gospodăriilor ţărăneşti şi de fermieri, ai sectorului privat, organizaţiile obşteşti, precum şi ai administraţiei publice locale din zona de acoperire a celor 2 sisteme de irigare. A fost primit avizul pozitiv al Consiliului raional Dubăsari, privitor la implementarea acestui Program. 
Pe parcursul anului 2011, în teritoriul raionului Dubăsari se vor efectua lucrările de proectare a reabilitării sistemelor centralizate de irigare şi reformare a lor, prin accesul la finanţe pentru agricultură, precum şi sporirea vînzărilor de produse agricole de valoare înaltă. Apoi pe parcursul a 24 de luni,nemijlocit se va efectua construcţia acestor sisteme centrale de irigare, ca apoi să fie predate spre gestionare Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare. Evident,că construcţia sistemului de irigare necesită şi exploatarea terenului privat, adică în ce perioadă trebue de efectuat lucrările de construcţie pe terenurile agricole private, modul şi costul despăgubirilor acestor terenuri. 
Deaceea, concomitent cu proiectarea, este necesar de urgentat formarea Asociaţiilor utilizatorilor de apă, întru consultarea utilizatorilor de apă, adăugînd consolidarea reală a terenurilor, cînd este păstrat asolamentul. Dacă cultura furageră multianuală cum este lucerna, constitue 25% din asolament, atunci se poate de vorbit de o constatare a consolidării. Fie că consolidarea este capitalizată, s-au prin asociere a fermierilor mici,- nu importă. Am adus doar un exemplu de bază, însă sunt mult mai multe aspecte, care pe parcurs necesită depăşirea. 
Recent pe data de 12.01.2011,sub egida Direcţiei agricultură şi cadastru a avut loc şedinţa de lucru cu reprezentanţii „Apele Moldovei”, moderatorul Proectului „COMPACT” în r. Dubăsari, utilizatorilor de apă (deţinători de teren agricol), în cadrul căreia au fost discutate aspectele Legii RM nr.171 din 09.10.2010 „Cu privire la Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţie”, scopul acestei Legi fiind crearea unui cadru legal pentru constituirea şi funcţionarea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie şi stabilirea unei baze legale pentru transmiterea în folosinţă gratuită asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, infrastructura de irigaţii care la moment constitue obiectul domeniului public al Statului -„Apele Moldovei”

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Un an de la implementarea proiectului de asistenţă deplină "Compact" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta