Harta site-ului
Ajutor
Ultima şedinţă cu managerii din anul 2014
Ultima şedinţă cu managerii din anul 2014

La data de 09 decembrie a.c., conform planului de activitate al CR Dubăsari şi cel al DÎTS,  s-a desfăşurat  şedinţa cu managerii instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar. La şedinţă au fost prezenţi  8 manageri din 12 instituţii preşcolare şi 15 manageri din  15 instituţii preuniversitare.

La şedinţă au fost prezenţi: Preşedintele Consiliului Raional, Domnul Grigore Policinschi, Doamna Braducean Larisa, şef DÎTS şi colaboratorii DÎTS, Doamna Spinovschi Raisa, şef Direcţie Finanţe, Domnul Morarenco Gheorghe, arhitector – şef, Doamna Berzan Galina, Specialist Principal   în Probleme Resurse Umane, Doamna Siriţanu Zinaida, şef - adjunct  Direcţia construcţie, Domnul Chirilov Dorin, Specialist în Dezvoltarea Gospodăriei Comunale şi Drumuri.

      La I întrebare, Cu privire la proiectele investiţionale şi repartizarea componentei fiecare manager a raportat despre acţiunile întreprinse în scopul cîştigării proiectelor investiţionale.

Domnul Grigore Policinschi, Preşedintele Consiliului Raional şi-a exprimat mulţumirea privitor la schimbările care s-au produs în domeniul dezvoltării instituţiilor de învăţământ atât preşcolar cât şi preuniversitar. Şi-a prezentat convingerea că doar prin participare în proiecte, activism managerial instituţiile de învăţământ se vor dezvolta, vor prospera,  vor căpăta un aspect corespunzător normelor necesare.  Domnul Preşedinte a asigurat managerii instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar că în anul 2015 va acorda, şi  în continuare, atenţie deosebită în scopul dezvoltării instituţiilor de învăţământ şi, un element prioritar, va fi cel al investiţiilor Consiliului Raional întru dezvoltarea de mai departe a grădiniţelor, şcolilor.

     La întrebarea a II-a: Cu privire la planificarea bugetului pentru anul 2015 a vorbit Doamna Spinovschi Raisa. După şedinţă a oferit consultaţii în domeniu managerilor care au solicitat răspunsuri la careva întrebări.

   La întrebarea a III-a: Cu privire la atestarea cadrelor didactice Doamna Iaviţa Tatiana, Specialist Principal, metodist a adus la cunoştinţă managerilor preuniversitari şi preşcolari despre procedura de atestare în anul de studii 2014 – 2015, despre modificările regulamentare şi, cea mai îmbucurătoare noutate a fost aceea că dacă un cadru didactic a  atins vârsta pensionară şi 30  ani de activitate procedura de atestare, de confirmare a gradului didactic va fi mult mai lejeră: se păstrează gradul didactic pe tot parcursul activităţii didactice.

   La întrebarea a IV-a: Cu privire la totalurile concursului raional  “Cea mai bună pregătire a instituţiilor de învăţământ în anul de studii 2014 - 2015”  doamna Braducean Larisa şi – a exprimat mulţumirea faţă de atitudinea managerilor în scopul pregătirii instituţiilor de învăţământ în anul de studii 2014 – 2015 şi a prezentat punctajul acumulat în cadrul concursului respectiv.

Clasificarea Instituţiilor după punctajul acumulat.

Instituţiile preuniversitare:

Locul I - LT „Ştefan cel Mare” , Molovata

Locul II - LT Doroţcaia

Locul III - LT „Ion Creangă”, Coşniţa

Instituţiile preşcolare:

Locul I - Grădiniţa „Viorica”,  Pârâta

Locul II - Grădiniţa „Romaniţa”, Molovata

Locul III - Grădiniţa  „Izvoraş”, Oxentea

     La întrebarea a V-a: Cu privire la Metodologiile de  organizare şi desfăşurare a examenelor pentru absolvirea treptelor de şcolaritate: primară, gimnazială, liceală, în anul de studii 2014 – 2015  Doamna Tolstenco V., Inspector şcolar, a prezentat toate stipulările în  Metodologiile de examene şi a pus accent pe elementele de noutate parvenite în Metodologia examenelor din sesiunea  2015.

Evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţământul primar se organizează în conformitate cu prevederile articolului 27 (8) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi reprezintă modalitatea de evaluare a nivelului de competenţe specifice ale elevilor la sfârşitul învăţământului primar.

     La întrebarea a VI-a: Cu privire la organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale în anul de studii 2014 – 2015 Doamna Tolstenco V., Inspector şcolar, a prezentat baza legală care permite organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale în anul de studii 2014 – 2015 şi lista disciplinelor şcolare la care liceenii claselor a X-a – a XII-a vor susţine tezele semestriale. Baza legală: Art. 50 al Legii Învăţământului nr. 547 din 21.07.1995 al Republicii Moldova, al Ordinului ME nr. 1060 din 13 octombrie 2014, al ordinului DÎTS nr. 141 din 20 octombrie 2014.

     La întrebarea a VII-a: Cu privire la cartografierea instituţiilor de învăţământ preuniversitar domnul Berzan Denis a atenţionat managerii că procedura de cartografiere se desfăşoară deja şi că unele instituţii sunt la etapa iniţială şi mai au mult de lucru pentru a finisa cartografierea. Domnul Berzan a îndemnat managerii să grăbească acţiunile de cartografiere, dacă doresc să reuşească în termenii stabiliţi.

     La întrebarea a VIII-a: Cu privire la încheierea primului semestru al anului de învăţământ 2014 – 2015  Doamna Braducean Larisa, şef DÎTS a atenţionat managerii că la sfârşit de semestru trebuie să încheie situaţia şcolară până la 24 decembrie, ca directorii adjuncţi să reuşească să facă rapoartele Cu privire la frecvenţa, reuşita şcolară. A mai atras atenţia managerilor că fiecare diriginte este obligat să organizeze discuţii cu elevii la tema: Comportarea în timpul vacanţei de iarnă şi ca elevii să semneze în registru la data defăşurării orei, s-a mai atenţionat ca diriginţii să fie foarte precauţi  la comportamentul elevilor în timpul matineelor şcolare, excluderea categorică a petardelor şi a altor materiale pirotehnice.

Violeta TOLSTENCO ,  Inspector şcolar, DÎTS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ultima şedinţă cu managerii din anul 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta