Harta site-ului
Ajutor
Totalurile activităţii Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa (AUAI) pe anul 2016
Totalurile activităţii Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa (AUAI) pe anul 2016

Reamintim că, în cadrul renovării sistemului central de irigare Coşniţa, care cuprinde localităţile Coşniţa, Pohrebea, Pîrîta,  cu suportul Proiectului „Compact”, finanţat de către Guvernul SUA, au fost reabilitate 4 staţiuni de pompare amplasate de-a lungul r. Nistru dotate cu 10 pompe noi, care  asigura irigarea a 2.483 ha. de teren agricol. Au fost instalate reţele noi pentru irigare cu o lungime de 86 km şi hidranţi cu debitmetre. Lucrările de construcţie au început în primăvara 2014 şi au fost finalizate în vara anului 2015. Concomitent cu procesul elaborării studiului de fezabilitate, proiectare şi reabilitare, conform Legii nr.171, pe data de 27.12.2011, a fost creată Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI), în număr de 2.168 deţinători de teren agricol, la fondarea AUAI, la care pot adera toţi deţinătorii de teren agricol din aria de irigare.
Pe data de 24.02.2017, a avut loc adunarea generală a reprezentanţilor de sectoare a Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) din com. Coşniţa, la care au participat ca invitaţi, reprezentantul Proiectului „Compact” d-na Valentina Catanoi, reprezentantul Direcţiei agricultură şi cadastru dl.Nicolae Bulat. De către preşedintele Asociaţiei dl.Cibuc Vladimir, apoi directorul executiv a Asociaţiei dl. Rusu Nicolae, a fost prezentat raportul de totalizare a  activităţii pe anul  2016 şi sarcinile pe anul 2017.
De către  Preşedintele Comisiei de cenzori, dl. Vasile Popa, a fost adus la cunoştinţă raportul privind rezultatul controlului managementului financiar-economic al AUAI pentru anul 2016. Deasemenea de către dl. Genadie Leagu a fost prezentat raportul Comisiei de soluţionare a litigiilor privind activitatea Asociaţiei.
Principalul obiectiv în activitatea Asociaţiei constă în majorarea membrilor Asociaţiei şi achitarea anuală a cotizaţiilor de membru, care actualmente constituie doar 35 % din total a  numărului de deţinători de teren din aria de irigare. Au fost aprobate taxele pentru folosire a unui m3 de apă pentru irigare de către membrul  Asociaţiei,  în mărime de 2.80 lei şi de 8.40 lei a non-membrului Asociaţiei. Diferenţa este evidentă şi demontrează avantajele de a fi membru permanent a Asociaţiei. În dezbateri au luat cuvîntul Verlan Vasile, Vladimir Catişov, Zinaida Sercel, care au menţionat neajunsurile existente ce ţin de presiunea şi volumul prestat de apă pentru irigare, însă au mulţumit şi au apreciat din numele tuturor membrilor Asociaţiei, suportul gratis adus de către poporul SUA în restabilirea şi renovarea acestui sistem de irigare şi a îndemnat pe toţi deţinătorii la o păstrare şi atîrnare cu grijă a utilajului din sistemul de irigare. Preşedinte al Asociaţiei, director executiv, preşedinte al Comisiei de cenzori au fost aleşi respectiv pe al doilea termen, respectiv Vladimir Cibuc, Nicolae Rusu, Vasile  Popa.
Activitatea AUAI Coşniţa pe anul 2016, de către Adunarea generală a fost apreciată satisfăcător.
                                  
Maria DICUSAR,
                                                              Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Totalurile activităţii Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa (AUAI) pe anul 2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta