Harta site-ului
Ajutor
Totalizarea măsurile şi activităţile petrecute în luna ianuarie şi a sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna februarie
Totalizarea măsurile şi activităţile petrecute în luna ianuarie şi a sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna februarie

   Conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari de comun cu primarii localităţilor s-au întîlnit în şedinţă comună de lucru pe 03.02.2015 pentru a totaliza măsurile şi activităţile petrecute în luna ianuarie şi pentru a sistematiza măsurile şi activităţile pentru luna februarie. Astfel reieşind din rapoartele şi informaţia prezentată de către aceştia şi examinînd solicitările şi propunerile înaintate pentru organizarea activităţii în perioada lunii februarie, au  fost puse în discuţie următoarele chestiuni:
1.    Drumuri Dubăsari (dl M.Nistreanu) a informat despre situaţia privind deservirea drumurilor şi despre cerinţele privind implementarea proiectelor de reparaţie a drumurilor locale;
2.    Inspectoratul ecologic (dl Chirilov V) a informat despre nivelul de pregătire pentru acţiunile de salubrizare planificate pentru trimestrul I;
3.    dl L.Botnariuc şef Serviciul sănătatea animalelor din cadrul DSOA a informat despre activitatea Direcţiei privind combaterea bolilor infecţioase la animale în anul 2014 fiind depistate 6 cazuri de rabie, despre necesitatea înregistrării şi vaccinării animalelor, întreprinderea măsurilor de profilaxie a bolilor;
4.    Primarul de Molovata a solicitat implicarea Consiliului raional întru soluţionarea problemei ce ţine de transformatorul de lumină ce aprovizionează grădiniţa şi şcoala din localitate, urmînd să adtreseze demersul cu propunerile de rigoare către Consiliul raional;
5.    Primarii localităţilor au solicitat o şedinţă cu conducerea Red Nord şi Union Fenosa care va fi organizată la următoarea şedinţă cu serviciile desconcentrate;
6.    Primarul de Oxentea (dlV.Rusu) a invocat unele nereguli în acordarea serviciilor de către OCT.
    La toate problemele abordate au fost înaintate propuneri de soluţionare, acestea fiind la controlul SASP, care va informa despre rezultatul acestora.
    Totodată pentru informarea locuitorilor din raionul Dubăsari privitor la drepturile şi obligaţiunile persoanelor deţinătoare de poliţe medicale au venit dl Vasile Gusacinschi, director Agenţia Teritorială Centru  şi dna Maia Radilov şef Direcţie relaţii cu beneficiarii.
   Aceştia au informat despre cum funcţionează sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în Republica Moldova, cum beneficiem de serviciile medicale conform programului unic, necesitatea înregistrării la medicul de familie cu poliţa valabilă. Pentru cei ce trebuie să şi-o procure aceasta a rămas neschimbată până la adoptarea Legii fondurilor de asigurare medicală obligatorie pentru 2015 şi constituie 4056 lei. În perioada respectivă sunt aplicate şi reducerile de 50% şi 75%.Din momentul adoptării şi intrării în vigoare a Legii fondurilor de asigurare medicală obligatorie pentru 2015, achitarea primei AOAM va fi realizată în corespundere cu noile prevederi.

 

Alexandra VATAV, 

specialist principal SASP

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Totalizarea măsurile şi activităţile petrecute în luna ianuarie şi a sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna februarie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta