Harta site-ului
Ajutor
Totalizarea activităţii agricultorilor din raion pe parcursul anului 2015
Totalizarea activităţii agricultorilor din raion pe parcursul anului 2015

Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, marcată anual în a 4-a duminică a lunii noiembrie, trecem în revistă succesele modeste obţinute de plugarii  raionului Dubasari în anul 2015.
 Rezultatele obţinute de mecanizatorii şi specialiştii la creşterea culturilor cerealiere de I grupă în anul 2015, suprafaţa însămînţată şi recoltată  a fost mai mici cu 2660,6 ha faţă de anul 2014, cînd s-au recoltat 4870,6 ha. În ansamblu pe raion au fost recoltate circa 2215 ha, cu o recoltă medie la hectar de 26,8 q/ha. Volumul producţiei globale în anul curent constitue 5923,7 tone. Faţă de 10435 tone anul trecut în dependenţă de culturi, situaţia este următoarea: 
     Floarea soarelui anul curent a fost cultivată pe o suprafaţă de 1921 ha, cu 140 ha mai mult ca anul precedent (1781 ha – 2014). Roada la hectar anul acesta constituie 1,23 t/ha, în scădere faţă de anul precedent, cînd am avut 1,78 t/ha. Volumul global al producţiei obţinute constitue 2376,8 tone.
Suprafeţele cultivate cu porumb anul curent au fos mai mici faţă de anul 2014 cu 235 ha,  adică 1313 ha  (1548 ha – 2014), roada la hectar anul curent fiind de 2,28 t/ha, faţă de 3,18 t/ha anul trecut. Volumul producţiei globale în anul curent constitue 2988 tone.  
Suprafţa ocupată cu legume în 2015 constituie 158 ha, faţă de 166 ha anul precedent. Roada medie la hectar pe legume anul curent este de 12 t/ha, în scădere mare faţă de anul 2014, cînd am avut 22 t/ha. Volumul global al producţiei obţinute constitue  1902,5 tone, faţă de 10435 tone anul trecut.
    Volumul recoltat de struguri avem de 240 tone, roada medie fiind de 5,15 t/ha, volumul total fiind cu 39 tone mai mic faţă de anul 2014, cînd am avut 279 tone sau 5,97 t/ha.
Recolta de fructe, atît sămînţoase cît şi sîmburoase anul curent a constituit 1547,7 tone, avînd  o creştere cu 450 tone, sau cu aprox. 41 % , comparativ preţul de realizare anul curent a fost mai mare decît anul trecut.
Micşorarea volumului global la toate culturile de cîmp cît şi a suprafeţelor cultivate este datorată faptului că, pînă la moment, nu este soluţionată problema accesului la terenurile agricole cu suprafaţa de peste 6500 hectare, aflate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol. Anul trecut a fost alocată o compensaţie băniască în sumă de 2221 lei la hectar prelucrat pentru cheltuielile suportate de producătorii agricoli. La momnetul de faţă este în proces de discuţie modificarea  legislaţiei în vigoare privind alocarea compensaţiei nominative proprietarilor de terenuri.
În legătură cu imposibilitatea prelucrării terenurilor de după traseu, majoritatea gospodăriilor agricole în ultimii ani au sporit productivitatea cîmpurilor, contribuind la respectarea condiţiilor contractuale de achitare către arendatori, deoarece  suprafaţa terenurilor consolidate constituie peste 85% din suprafaţa totală a terenurilor agricole pe raion. 
    O mare prioritate în dezvoltarea de producere a producţiei de înaltă valoare este darea în exploatare, după procesul de reabilitare şi renovare a sistemului centralizat de irigare Coşniţa cu o suprafaţă totală de irigare de 2484 ha, utilizat de Asociaţia Utilizatorilor de Apă din Coşniţa.    Pentru dezvoltarea de mai departe a sectorului agrar din raion, rămîne a fi prioritară extinderea plantaţiilor de vii şi livezi, culturilor intensive cu o valoare adăugată înaltă. În această direcţie avem deja unele rezultate. Se măresc suprafeţele ocupate cu culturi multianuale în localităţile Ustia, Pîrîta, Coşniţa. Semnificativ este faptul că în teritoriul raionului activează agenţi economici care promovează elementele agriculturii performante , astfel în s. Ustia a fost sădită o livadă de cireş cu folosirea instalaţiilor cu plasă antigrindină, cu irigarea prin picurare. În localităţile Pîrîta şi Coşniţa se extind suprafeţele livezilor superintensive cu irigare prin picurare, cu un potenţial sporit de  productivitate.
   În anul 2015 se simte o extindere a suprafeţelor de legume, inclusiv pe teren protejat. Au apărut noi întreprinzători în satele Ustia, Pîrîta, Oxentea, Molovata, care sunt iniţiaţi să dezvolte bussenisul la creşterea legumelor pe teren protejat şi în cîmp deschis. Odată cu darea în exploatare a sistemei de irigare din platoul Coşniţa, renovate prin programul „Compact” finanţat de Corporaţia Americană „Provocările Mileniului”, agricultorii din aceste localităţi vor avea posibilitatea reală să-şi extindă simţitor suprafeţele ocupate cu culturile legumicole. 
Datorită rodei de cereale din anul acesta sau creat condiţii prielnice pentru dezvoltarea sectorului zooveterinar din raion. A continuat extinderea activităţii fermelor de creştere a porcinilor din satul Coşniţa SRL „BMO GRUP” şi măririi numărului de animale crescute. La Holercani, SRL „Prorovi-prim” au înfiinţat o fermă de vite cornute mari pentru producerea laptelui  în stare proaspătă,  contribuind la folosirea producţiei autohtone. În acest context, instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi preuniversutar li s-a propus achiziţionarea producţiei de la agenţii economici sus menţionaţi.
      Menţionăm că, în anul curent agricultorii din raion activează în condiţii economice mult mai complicate decît în anii precedenţi. Ca urmare a secetei devastatoare din anii 2011-2012 şi comparativ în acest an, a fost afectată grav economia agenţilor economici din raion. În aceste condiţii dificile statul  nu sa implicat pentru a ajuta producătorii agricoli, deopotrivă, în anul curent s-au micşorat considerabil subvenţiile acordate de la bugetul de  stat. Dacă în anii precedenţi,  agricultorii din raion  profitau de ajutorul statulu în mărime de peste 3 milioane lei, în formă de subvenţii, atunci în 2015, subvenţii nu au fost primite, indiferent de faptul că solicitări din partea agricultorilor din raion au fost prezentate la Agenţia de Intervenţii şi plăţi în mărime de peste 7 mln. lei.
      Cu toate aceste greutăţi,  agricultorii din raion sînt iniţiaţi să obţină rezultate şi mai bune în anul 2016. Pentru aceasta au fost deja semănate peste 2300 hectare de culturi de toamnă, care sunt la moment într-o stare bună. Se finisează lucrările la pregătirea solului pentru roada anului viitor. Se pregăteşte materialul săditor şi semincier, se i-au măsurile necesare pentru crearea condiţiilor normale de lucru în perioada de iarnă, pentru oamenii antrenaţi la reparaţia tehnicii şi inventarului agricol destinat lucrările de primăvară.
   
      Sărbătoarea raională „Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare” a fost organizată pe data de 19 noiembrie 2015, în incinta Casei raionale de cultură din c. Coşniţa. Program manifestaţiei a cuprins: 
•    Iarmarocul cu vînzări a produselor agricole
•    Expoziţia „Toamna de Aur 2015”
•    Concursul cel mai bun vin de casă „Tulburel 2015”
•    Menţionarea celor mai buni agricultori
•    Concert de sărbătoare
•    Masa de recepţie 

În cadrul măsuri festive au fost aduse mulţumiri şi sau menţionat, după cum urmează:
1.    Cu Diploma de onoare a Consiliului raional şi cîte un cadou de preţ, gospodăriile agricole care au obţinut rezultate bune în sectorul agroalimentar în anul 2015. 
-    SRL AgroDac Grup, conducător Isac Ilie
-    CP „Oxentea Service”, conducător Terinte Serafim
-    SRL”Elvitis Com”, conducător Vutcărău Vasile 
-    SRL”Ecospirit”, conducător Ababii Vitalie 
-    SRL „Agroprima”, conducător Cerlat Filip 
-    AUAI Coşniţa, preşedintele Cibuc Vladimir 
-    SRL „ProroviPrim”, conducător Chirică Roman 
-    SRL „BMO Grup”, conducător Velişco Dumitru 
-    SRL”Aliment Ulei”, conducător Papuc Valeriu 
-    SRL „Tiraston”, conducător Peşcov Alexandru 

 
2.    Cu Diploma de onoare a Consiliului raional şi cîte un cadou de preţ, persoanele angajate ale gospodăriilor agricole, care au obţinut rezultate bune în activitatea profesională în sectorul agroalimentar în anul 2015.
1.    Vatav Ion, mecanizator SRL “Levabaciu”
2.    Zolotcov Carp, mecanizator SRL “Monsterax”
3.    Burlac Sergiu, contabil SRL “Coşniagro”
4.    Grosu Valeriu P, mecanizator, SRL “Agro Prima”
5.    Nicolaev Tudor, mecanizator, SRL „Agrodar-Eco”
6.    Caftea Alexei, mecanizator, SRL “BMO grup”
7.    Soltan Oleg, agronom , SRL “Nistrean-Grup”
8.    Chirilov Serghei, mecanizator, SRL  Coragrostel
9.    Doban Iurie, mecanizator, SRL „Ecospirit”
10.    Gavrilova Ina, legumicultor, GŢ „Popa Vasile” 
11.    Stepanov Tatiana, muncitoare, GŢ “Papuc Simion”
12.    Munteanu Viorica, tehnolog, SRL “AlimentUlei”
13.    Vacariuc Alexandru, brigadir, SRL “GCC Service”
14.    Franţujan Boris A, jivotnovod, CAP “Dorcopagro”
15.    Ctitor Anatolie, SRL “CIP-Doragro”
16.    Dicusar Victor, mecanizator, SRL “Dornistagro”
17.    Nicolaev Chiril, mecanizator SRL  „Agrodorprod”
18.    Ciudin Maria L, SRL”Multielectra”
19.    Polevoi Victor, conducător, SRL “Tiraston”
20.    Brăduceanu Valentin G, agronom,  SRL “AgroTiras”
21.    Reul Victor, mecanizator, GŢ “Gazea Oleg” 
22.    Mihail Urîtu, Moara domnească
23.    Darii Sergiu, mecanizator, SRL “Victoria-Cocieri”
24.    Isac Gheorghe Petru, brigadir, SRL  “AgroGoldVit”
25.    Gavrilaş Vasile, mecanizator, SRL “Agrodac-Grup”
26.    Ghiderman Victor, CP “Oxentea Service”
27.     Dolghii Sergiu, CP “Oxentea Service”
28.    Sîrbul Ruslan, combainer, SRL “VitumAgro”
29.    Parfeni Chiril, mecanizator, SRL “Proroviprim”
30.    Gudei Valentina Vladimir, SRL “Elvites Com”
31.    Rapeşco Grigore, brigadir, GŢ “Marcuţa Victor”
32.    Jabinschi Serghei, brig. legume, ÎI „S.Urîtu”

3.    Cu cîte un cadou de preţ, veteranii muncii, pentru activitate rodnică şi îndelungată în  domeniul agriculturii.
        
    Pr. Coşniţa    Ilin Sergiu T
                        Zambiţchii Nicolai 
    Pr. Doroţcaia    Andronatiev Boris A
                            Constantinov Nicolai A
                            Taran Axenia N
    Pr. Pîrîta       Papuc Nina V
                        Serbul Mihail P
    Pr. Molovata    Popa Zinaida
                          Bahmut Ecaterina
    Pr. Molovata-N    Reul Ion
                             Gaţcan Vera
    Pr. Cocieri    Cebotari Nicolai H
                        Chiţul Dumitru A
    Pr. Holercani    Moisei Petru M
                          Sîrbul Grigore A
    Pr. Oxentea    Petraş Serafim
                         Rusu Serafim
    Pr. Marcăuţi    Botnari Gheorghe   
                         Josan Ştefan G
    Pr. Ustia      Jabinschi Maria
                       Lipceanu Arion
    Pr. Corjova    Muntean Grigore Alexei
                         Beşleagă Fiodor

În cadrul Concursului „Cel mai bun vin de casă” au prezentat mostre 21 de participanţi, învingătorii fiind:
I loc  - Driga  Ştefan –Molovata-Nouă
II loc - Tabuncic Iurie –Ustia
III loc - Guriţenco Alexei – Cocieri 
Şi care au fost premiaţi cu cîte un cadou de preţ.

Serghei Guvir
 şef Direcţia agricultură şi cadastru 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Totalizarea activităţii agricultorilor din raion pe parcursul anului 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta