Harta site-ului
Ajutor
Totalizarea acţiunilor săptămînei precedente şi planificarea activităţilor pentru săptămâna curenta
Totalizarea acţiunilor săptămînei precedente şi planificarea activităţilor pentru săptămâna curenta

În conformitate cu planul de activitate al Consiliului Raional, la data de 22.09.2014 a avut loc şedinţa operativă de totalizare a acţiunilor săptămînei precedentă şi planificarea activităţilor pentru săptămâna curenta, prezidată de către preşedintele raionului dl. Grigore Policinschi, cu participarea colaboratorilor din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, şefii secţiilor, direcţiilor, serviciilor Consiliul raional .

Audiind informaţiile prezentate de către conducători, preşedintele raionului a solicitat:

 1. Pregătirea propunerilor de către Direcţia dezvoltare economică investiţii şi relaţii transfrontaliere, Secţia informare, transparenţă şi relaţii cu publicul, Secţia administraţie şi servicii publice, secretarul Consiliului raional pentru:

- întreprinderea măsurilor necesare întru stabilirea relaţiilor directe de înfrăţire cu com. Agigea, jud.Constanţa, România;

- organizarea vizitei la Agigea de către Consilierii raionali, aparatul Preşedintelui;

 1. Monitorizarea proiectelor investiţionale, urgentarea lucrărilor ce ţin de pregătirea către sezonul rece toamnă-iarnă 2014-2015 de către Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, Direcţia dezvoltare economică investiţii şi relaţii transfrontaliere, Direcţia învăţămînt,  tineret şi sport;
 2. Efectuarea modificărilor în fişele de post a colaboratorilor ce au fost vizaţi după modificările efectuate în organigrama CR de către Şefii secţiilor/direcţiilor, Direcţia juridică şi resurse umane;
 3. Pregătirea materialelor de către Direcţia finanţe ce ţin de corelarea bugetului şi executarea acestuia pentru cele 9 luni ale anului, către şedinţa CR;
 4. Examinarea de către Direcţia finanţe, Direcţia asistenţă socială, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a posibilităţilor de finanţare şi transmitere a Centrului de zi pentru copii „Armonie” din s.Oxentea la balanţa APL II;
 5. Analiza şi înaintarea propunerilor de către Direcţia învăţămînt, tineret şi sport ce ţin de modificarea statutului instituţiilor de învăţămînt din s.Marcăuţi şi s.Pohrebea;
 6. Analizarea şi înaintarea propunerilor de către Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, şcoala sportivă raională pentru acoperirea unui teren de mini-fotbal, prevederea alocării surselor financiare necesare;
 7. Implicarea Direcţia juridică şi resurse umane, Direcţia asistenţă socială, Secţia administraţie şi servicii publice, în procesul de schimbare a paşapoartelor de tip sovietic cu buletinele de identitate pentru cetăţenii RM;
 8. Promovarea bunelor practici de către Secţia informare, transparenţă şi relaţii cu publicul în domeniul transparenţei şi întreprinderea măsurilor necesare de sporire a transparenţei administrative în legătură cu desfăşurarea anualului „Săptămînei Transparenţei”;
 9. Analizarea, verificarea şi identificarea persoanelor care prelucrează nelegal terenurile cetăţenilor din s.Vasilievca de către Direcţia agricultură şi cadastru de comun cu Inspectoratul de poliţie raional;
 10. Menţinerea disciplinei de serviciu, respectarea orelor de muncă, prezenţa la şedinţele operative a colaboratorilor Consiliului raional;
 11. Evaluarea zilnică şi evidenţa indicaţiilor de către Secţia administraţie şi servicii publice, date de către preşedintele raionului;
 12. Planificarea săptămînală a unei zile de ieşire în teritoriu a colaboratorilor secţiilor/direcţiilor;
 13. Propuneri în planificarea unor întîlniri a preşedintelui raionului cu cetăţenii din localităţi, prezentarea planurilor de activitate săptămînale/lunare de către Şefii secţiilor/direcţiilor;
 14. Asigurarea transparenţei în mass-media a acţiunilor planificate şi realizate prin intermediul buletinului informativ al Consiliului raional şi pagina web a raionului www.dubasari.md de către Colaboratorii CR.

 

 

Alexandra VATAV,

specialist principal SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Totalizarea acţiunilor săptămînei precedente şi planificarea activităţilor pentru săptămâna curenta - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta