Harta site-ului
Ajutor
Toamna se numără bobocii
Toamna se numără bobocii

 Revenim la un subiect care a fost discutat în primăvara acestui an, mai concret în luna martie, cînd la şedinţa Consiliului raional Dubăsari, la data de 6 martie, a fost aprobată decizia cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunii raionale consacrate sărbătorii profesionale a lucrătorilor
din domeniul agriculturii. Ca anexă la această decizie este Regulamentul de organizare şi desfăşurare a acţiunii raionale consacrate sărbătorii „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”.
  Proiectul acestui Regulament a fost supus dezbaterilor publice anterior şedinţei Consiliului raional, după aceea, împreună cu modificările propuse a fost aprobat de consilieri.
  Amintim că proiectul acestui Regulament a fost publicat şi pe site-ul Consiliului raional.
  Pentru a mai aduce încă o data la cunoştinţă tuturor locuitorilor raionului Dubăsari, pentru cointeresarea producătorilor agricoli din teritoriu, publicăm mai jos, repetat, acest Regulament.


                                                       Regulamentul

petrecerii sărbătorii raionale
„Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” anul 2013


    Întru promovarea politicii agrare în teritoriu şi consolidarea acţiunilor agenţilor economici la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion, întru stimularea materială a producătorilor agricoli din raion, care au obţinut rezultate remarcabile în anul agricol 2013 la creşterea şi prelucrarea producţiei agricole, consolidarea terenurilor agricole şi micşorarea terenurilor necultivate, implementarea tehnologiilor performante la prelucrarea solului şi renovarea fermelor pentru creşterea producţiei animaliere, inclusiv:

1.    Gospodăriile agricole care au obţinut rezultate remarcabile la producerea produselor agricole şi  şi-au onorat obligaţiunile în bugetul consolidat, au achitat cotaşii, conform prevederilor contractelor de arendă şi au finisat lucrările agricole pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, li se decernează Diploma de onoare a Consiliului raional şi prime băneşti după cum urmează:

            I loc – 15 mii lei, conducătorului - 1500 lei
            II loc – 10 mii lei, conducătorului – 1000 lei.
            III loc – 5 mii lei, conducătorului  - 500 lei
                    Total - 33000 lei

2    Colectivelor de mecanizatori, pentru cea mai înaltă productivitate şi volum pe o suprafaţă de mai mare de 10 ha, obţinut la creşterea culturilor agricole, care stau la baza asigurării securităţii alimentare li se decernează Diploma de onoare a Consiliului raional şi prime băneşti, după cum urmează:

•    Grîu:     I loc – 5000 lei
        II loc – 4000 lei
    III loc – 3000 lei
•    Porumb: I loc – 3000 lei
                                                 II loc – 2000 lei
                                                  III loc – 1000 lei
•    Floarea soarelui: I loc- 4000 lei
                                                            II loc- 3000 lei
                                                            III loc- 2000 lei.
                                           Total – 27000 lei
      3. Pentru stimularea agenţilor economici care au efectuat pe cele mai mari suprafeţe
         defrişărea plantaţiilor multianuale, dar nu mai puţin de 10 ha, casate din resursele  
          proprii şi  întroduse în  circuitul agricol,. respectiv:
                                           I loc – 3000 lei,                                         
                                          II loc -  2000 lei,   
                                         III loc – 1000 lei,
                                          Total -  6000 lei

    4.Pentru stimularea agenţilor economici antrenaţi la  renovarea fermelor şi începerea activităţii  
       la creşterea produselor animaliere în anul 2013, inclusiv:

                I loc – 3000 lei
                II loc – 2000 lei
                III loc – 1000 lei
                Total – 6000 lei


   5. . Pentru stimularea agenţilor economici la producerea celor mai mari cantităţi de seminţe de  
          culturi agricole de calitate superioară, omologate în Republica Moldova, respectiv:
                                        I loc – 2500 lei
                                       II loc- 1500 lei
                                      III loc- 1000 lei
                                    Total – 5000 lei

                I loc – 2500 lei
                II loc- 1500 lei
                III loc- 1000 lei
                Total – 5000 lei

   6.Pentru stimularea învingătorilor concursului raional consacrat Zilei Naţionale a Vinului

                I loc – 1000 lei
                II loc -  700 lei
                III loc – 500 lei
                Total – 2200 lei
    7. Pentru stimularea producătorilor agricoli la creşterea legumelor pe teren deschis, pe o   
        suprafaţă nu mai mică de 5 ha, care au obţinut cele mai bune rezultate , inclusiv:
                                                   I loc – 3000 lei
                                                   II loc- 2000 lei
                                                   IIIloc -1000 lei
                                                Total    - 6000 lei
8..Pentru stimularea agenţilor economici care vor întroduce în structura sămănăturilor în anul  
    2013 a culturilor oleigeonoase, pe o suprafaţă nu mai mică de 5 ha., şi vor obţine cea mai   
     mare cantitate de materie primă, inclusiv:
                                                     I loc – 3000 lei
                                                    II loc – 2000 lei
                                                    III loc- 1000 lei
                                               Total – 6000 lei
9    Pentru stimularea agenţilor economici antrenaţi la prelucrarea producţiei agricole, care au obţinut cei mai înalţi indici în activitatea de procesare, oferind noi locuri de muncă în anul 3013, respectiv:
                                                           I loc – 3000 lei
                                                          II loc – 2000 lei.
                                                          III loc- 1000 lei
                                                              Total – 6000 lei

10.    Pentru stimularea agenţilor economici participanţi la diferite expoziţii naţionale şi internaţionale  pentru promovarea performanţelor obţinute în sectorul agrar din raion, inclusiv:

                I loc - 3000 lei
                II loc - 2000 lei
                III loc - 1000 lei
                Total – 6000 lei

11    Pentru menţionarea  veteranilor muncii din domeniul agriculturii cu cîte un ajutor     
         material în sumă de 300 lei, pentru activitate rodnică şi îndelungată la producerea  
         şi prelucrarea producţiei agricole:
                                      30 pers. * 300  total-  9000 lei
                                             

     Total general – 112200 lei


      Notă:
            1. Comisia raională la momentul efectuării totalizării va ţine cont de respectarea cerinţelor  
               tehnologice şi regulilor de protecţie a muncii, respectarea strictă a securităţii  
               antiincendiare, şi  a termenilor stabiliţi la recoltare.
            2.  Gospodăriile agricole, indiferent de forma organizatorică, învingătoare la concurs vor   
               prezenta informaţia semnată de conducător, contabilul–şef, aprobată  de şeful Secţiei 
                raionale statistică.
             3. Gospodăriile agricole, persoanele învingătoare vor fi desemnaţi şi premiaţi în cazul                 lipsei   restanţelor la bugetul consolidat.


                                                          Popuşoi Valeriu
                                                                Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Toamna se numără bobocii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta