Harta site-ului
Ajutor
„Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară”
„Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară”

La data de 6 octombrie 2017, în centrul satului Coşniţa a fost petrecută sărbătoarea raională „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară”, consacrată „Zilei lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare”. Cu acest prilej de dimineaţă, începând cu orele 7 au început a se aduna primii participanţi la iarmaroc, ca pe la orele 900 porţiunea pieţei din centrul satului, destinată iarmarocului sa fie plină de camioane şi microbuse cu produse agricole, dar şi de cumpărători. Cântecele frumoase interpretate de către fanfara din Ustia adunau oamenii în centru, prevestind sărbătoarea tuturor locuitorilor din raion.
La sărbătoarea noastră am avut oaspeţi de onoare ca dl Igor Dodon, Preşedintele Republicii Mooldova, dl Mihail Davîdov, şeful Rosotrudnicestvo Moldova, delegaţii din Federaţia Rusă, regiunea Vladimir, raionul Sobinsk, din Ucraina, regiunea Viniţa raionul Krîjopoli.
Au fost spuse multe cuvinte frumoase la adresa agricultorilor din raion dar şi a tuturor locuitorilor satelor noastre, atât din partea dlui I. Dodon cât şi a conducerii raionului Dubăsari, oaspeților veniți în special pentru a marca și aprecia roada obținută de agenții economici din raion.  
Şeful Direcţiei agricultură şi cadastru, dl Sergiu Guvir a adus un mesaj de felicitare pentru toţi lucrătorii din sectorul agroalimentar al raionului, pentru munca nobilă de plugar pe care o îndeplinesc, necătând la condiţiile dificile, prin munca lor, zi de zi, ne aduc pe masă pâinea cea de toate zilele. De asemenea, dl Guvir a menţionat că ,,sectorul agroalimentar are o pondere semnificativă în economia raionului cât şi a Republicii Moldova în întregime, iar un număr important de persoane sunt  implicate în producerea şi prelucrarea producţiei agricole”.  
Din suprafaţa totală a raionului Dubăsari de 30922 ha, terenurile cu destinaţie agricolă constituie 18940,58ha,  arabil 16327,08, plantaţii multi anuale  2030,17, păşuni 175 şi alte terenuri 408 ha. În cadrul raionului activează 3 cooperative agricole, 37 de Societăţi cu răspundere limitată, 2064 de gospodării ţărăneşti care se ocupă cu creşterea şi comercializarea producţiei agricole.
În cadrul sărbătorii raionale au fost încheiate Acorduri de colaborare şi prietenie între primăriile Doroţcaia cu or. Lachinsc, r-ul Sobinsc, regiunea Vladimir,  Coşniţa cu or. Sobinca, r-ul Sobinsc, regiunea Vladimir, Molovata cu s. Aserhovo, r-ul Sobinsc, regiunea Vladimir, Molovata Nouă cu s. Tolpuhovo, r-ul Sobinsc, regiunea Vladimir, Oxentea cu s. Rojdestvensc, r-ul Sobinsc, regiunea Vladimir.
Cu diplome din partea Consiliului raional Dubăsari, cadouri, au fost menționați fruntaşii din gospodăriile agricole pentru munca depusă în activitatea profesională, veteranii care au dedicat toată viaţa agriculturii, slujirii gliei, trei doamne, conducătoare ale întreprinderilor agricole şi trei tineri specialişti angajaţi în sectorul agroalimentar din gospodăriile agricole din raion.
Pentru ca sărbătoarea să fie şi mai frumoasă, au fost organizate şi expoziţii tematice sub genericul unic „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară”, la care au luat parte primăriile din raion, instituţiile şcolare şi preşcolare, Consiliul raional Dubăsari, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari, ÎMSP „Centrul de sănătate Dubăsari” şi un număr mare de meşteri populari atât din raion cât şi din raioanele vecine.
În urma evaluării expozițiilor de către comisia raională au fost menţionate cu diplome şi cadouri, după cum urmează:
- Diplomă pentru originalitate în amenajărea Expoziţiei „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară” au fost oferite primăriei Coşniţa, Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, primăriei Pîrîta.        
- Diplomă pentru creativitate în amenajarea Expoziţiei „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară” au fost oferite Consiliului raional Dubăsari, primăriei Doroţcaia şi Molovata.
- Diplomă pentru diversitatea în amenajarea Expoziţiei „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară” au fost oferite ÎMSP „Centrul de sănătate Dubăsari”, primăriei Molovata Nouă şi Ustia.
- Diplomă pentru participare şi implicare activă în cadrul sărbătorii raionale „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară” au fost oferite următoarelor primării: Holercani, Marcăuţi, Oxentea, Corjova.
Au participat şi meşteri populari, care la fel, au fost menţionaţi cu Diplome pentru participare la Expoziţia „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară” şi cu câte un cadou.
Pe parcursul sărbătorii a fost petrecut Concursul vinului de casă. În urma degustării de către membrii Comisiei au fost apreciaţi şi menţionaţi, cu Diplomă şi un cadou, următorii participanţi:
Locul I – nr 6, dl Brînză Igor din localitatea Molovata r-ul Dubăsari,
Locul II – nr 9, dna Postica Elena din localitatea Molovata r-ul Dubăsari,
Locul III – nr 12, dl Bejan Victor din localitatea Molovata r-ul Dubăsari.
Pe parcursul întregii sărbători am avut parte de un frumos program artistic, susţinut de către colectivele artistice din raion, elevii Şcolilor de arte din Coşniţa şi Doroţcaia, orchestra raională „Gheorghe Murga” şi desigur colectivele artistice ale oaspeţilor din Rusia şi Ucraina cărora le aducem cele mai calde mulțumiri pentru susţinerea artistică.
Din partea Direcţiei agricultură şi cadastru aducem sincere mulţumiri, Preşedintelui raionului Dubăsari dlui Grigore Policinschi, Vicepreşedinţilor raionului, Secretarului Consiliului raional, preşedinţilor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului raional, Consilierilor raionali, Șefilor direcţiilor, secţiilor şi colaboratorilor, pentru implicare, organizare şi susţinere în petrecerea sărbătorii raionale  „Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară”, consacrată Zilei lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare.
Direcţia agricultură şi cadastru

 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

„Toamna de aur – la Nistru, la mărgioară” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta