Harta site-ului
Ajutor
Tinerii sunt viitorul iar viitorul este condus prin educaţie
Tinerii sunt viitorul iar viitorul este condus prin educaţie

„Tinerii sunt viitorul iar viitorul este condus prin educaţie” în acest context la data de 07 iulie curent Şef Direcţie economie buget şi finanţe- L.Cazac, Şef Direcţie învăţămînt- L.Brăducean, Şef Direcţie construcţie- E.Nicolaev, împreună cu Consilierii raionali au vizitat instituţiile de învăţămînt din localităţile Molovata Veche, Oxentea, Holercani. Scopul vizitei a fost identificarea şi familiarizarea consilierilor raionali cu  problemele ce ţine de reparaţia capitală a obiectelor din domeniul învăţămînt. În urma vizitei au fost depistate mai multe dificultăţi ce ţin reparaţia acoperişului, schimbarea geamurilor, termoizolarea faţadelor şi reparaţia sălilor de sport. Din partea Consilierilor au fost propuse mai multe idei de soluţionare şi înlăturarea neajunsurilor cît mai urgent posibil. În cadrul deplasării a fost întocmit un  proces verbal în care Consilierii raionali prin vot unanim au decis ca la prima şedinţă a Consiliului raional să fie rezolvate problemele în cauză. Astfel oferindule elevilor şi specialiştilor din instituţiile sus numite condiţii mai bune de activitate atît şcolară cît şi extraşcolară, mai ales pe perioada rece a anului.

Direcţia economie, buget şi finanţe

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Borsci Natalia
2016-07-08 11:08:46
Foarte buna iniţiativă , ieşire în teritoriu de către consilieri pentru a identifica problemele ce ţine de reparaţia capitală a obiectelor din domeniul învăţămîntului şi pentu a lua decizi corecte ,astfel oferindule condiţii mai bune în perioada rece a anului.
Aurelia Bejenari
2016-07-11 11:42:10
Colectivul de profesori şi elevi din Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" aduce sincere mulţumiri Consiliului Raional pentru susţinerea în implementarera a 2 proiecte importante:Raparaţia acoperişului şarpant la blocurile 1 şi 2 şi Reabilitarea termică a clădirii liceului.
Vă urăm multă sănătate,succese mari, conlucrare eficientă şi susţinere în crearea condiţiilor bune de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt din raion.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Tinerii sunt viitorul iar viitorul este condus prin educaţie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta