Harta site-ului
Ajutor
Tineri promovaţi în cadrul Consiliului raional Dubăsari!
Tineri promovaţi în cadrul Consiliului raional Dubăsari!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menţionate, marti la data de 28.10.2014, ora 10:00, au fost confirmaţi în funcţie publică  funcţionarii publici debutanţi din cadrul Aparatu Preşedintelui dna Andrieş Valentina specialist principal în problemele învăţămîntului preuniversitar şi dra Chiriac Ana specialist principal în probleme resurse umane.

Dna V. Andrieş şi A. Chiriac au depus Jurămîntul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Dubăsari, dna Jimbei Maria şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, în următorul conţinut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”

În perioada de probă, funcţionarul public debutant a făcut cunoştinţă cu specificul şi exigenţele administraţiei publice locale, dînd dovadă de cunoştinţe şi abilităţi necesare întru îndeplinirea funcţiei publice.

Astfel, în urma confirmării în funcţia publică, dnei Valentina Andrieş şi drei Ana Chiriac li s-a conferit gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”.

Doomna Jimbei Maria, vicepreşedintele raionului a felicitat funcţionarii publici a Consiliului raional Dubăsari dorindu-le să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorifice cu succes în activităţile cotidiene, să rămînă  a fi deosebit de importante pentru societate şi împlinite ca funcţionar  public.

 

             Policisnchi Ana, specialist principal în problemele juridice                                                                                                      

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Tineri promovaţi în cadrul Consiliului raional Dubăsari! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta