Harta site-ului
Ajutor
Tezele semestriale - activităţi curriculare
Tezele semestriale - activităţi curriculare

Tezele semestriale în sesiunea de iarnă al anului de studii 2019 – 2020 s-au desfăşurat în baza Ordinului MECC Nr. 1389 din 31 octombrie 2019 şi cel al DÎG cu Nr. 174 din 31 octombrie 2019. Conform graficelor prezentate la Direcţia învăţământ general, tezele s-au desfăşurat în perioada 06 - 19 decembrie 2019. Anume în această perioadă instituţiile preuniversitare din raion au dat start tezelor semestriale pentru verificarea cunoştinţelor asimilate în semestrul I al anului de studii 2019 - 2020. Obiectivul de bază al tezelor semestriale este de a verifica cunoştinţele acumulate pe parcursul unui semestru şi totodată hotărâtoare, deoarece de rezultatul tezei va depinde nota semestrială la disciplinele introduse în graficul tezelor. În sesiunea de iarnă liceenii au susţinut tezele la următoarele discipline de studii:

Clasa a X-a R (clase cu instruirea în limba română)
1. Biologia
2. Chimia
3. Matematica

Clasa a X-a U (clase cu instruirea în limba română)
1. Limba străină                                                                                                                                                                        2. Chimia                                                                                                                                                                                  3. Istoria românilor şi universală

Clasa a XI-a R (clase cu instruirea în limba română)
1. Matematica                                                                                                                                                                         2. Limba străină I                                                                                                                                                                       3. Informatica

Clasa a XI-a U (clase cu instruirea în limba română)
 1. Literatura universală                                                                                                                                                             2. Istoria românilor şi universală                                                                                                                                             3. Biologia

Clasa a XI-a R (clase cu instruirea în limba rusă)
 1. Matematica                                                                                                                                                                         2. Limba străină I                                                                                                                                                                   3.  Informatica                                                                                                                                                                         4. Limba şi literatura română

Clasa a XII-a R (clase cu instruirea în limba română)   
 1. Limba de instruire                                                                                                                                                                 2. Limba străină I                                                                                                                                                                   3. Matematica

Clasa a XII-a U (clase cu instruirea în limba română)
 1. Limba de instruire                                                                                                                                                                 2. Limba străină I                                                                                                                                                                   3. Istoria românilor şi universală

Toate tezele semestriale au fost susţinute în scris. Desfăşurarea tezelor semestriale a fost proiectată pe durata lecţiilor 2-4 din schema orară. Conform Regulamentului de desfăşurare al tezelor pentru realizarea unei teze au fost rezervate 90 de minute, adică 2 ore academice. Tezele s-au desfăşurat conform orarului stabilit de către fiecare liceu, reieşind din posibilităţile de oferire a sălilor de clasă. Conţinuturile testelor de evaluare, în mare măsură, verifică formarea competenţelor specifice la disciplină. Testarea cunoştinţelor curriculare acumulate în semestrul întâi certifică implementarea cu stricteţe a Curriculumului disciplinar. Profesorul la disciplină împreună cu membrii Comisiei metodice au stabilit competenţele-cheie care urmează a fi evaluate, au elaborat obiectivele de evaluare şi au selectat tipul itemilor, după care au elaborat subiectele la disciplinele incluse în orarul tezelor. De asemenea, instrumentele de evaluare (matricea de specificaţii, subiectele, baremele de corectare, schema de convertire a punctelor în note) şi raportul final cu referire la rezultate au fost elaborate de către profesori/ membrii Comisiei metodice. Directorul instituţiei a aprobat toate conţinuturile propuse de către cadrele didactice. În semestrul I al anului de studii 2019 – 2020, nici la o disciplină de studii, nu au fost elaborate teste şi un orar unic de către colaboratorii Direcţiei învăţământ general, deoarece doar profesorul la clasă concretă cunoaşte nivelul de pregătire, dar şi numărul de ore predate. În sesiunea de iarnă a anului de studii 2019 – 2020 au fost admişi la teze 377 de elevi din 378, un elev nu a fost admis. Din 377 de elevi au susţinut teza 370 de elevi, deci, 7 elevi au luat note insuficiente. 488 de note de la 5 – 7 şi 647 de note de la 8 - 10, conform numărului de discipline din cadrul sesiunii. Media totală pentru toate disciplinele e de 7,70 comparativ cu media din sesiunea de iarnă din 2018 care a fost 7,56 , e un pic mai mare; reuşita e de 99,03, dar e mai mică decât anul precedent care a fost de 99,80% şi calitatea 58,42 e puţin mai mare decât anul precedent 57,46 %.

 Violeta TOLSTENCO, Şef Secţie politici educaţionale şi management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Tezele semestriale - activităţi curriculare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta