Harta site-ului
Ajutor
Terenurile degradate – o problemă de care nu trebuie să uităm
Terenurile degradate – o problemă de care nu trebuie să uităm

 Cu toţii ştim că terenurile degradate sînt o mare bătaie de cap pentru autorităţile locale şi deţinătorii de terenuri agricole, deoarece acestea, fiind gestionate incorect sau lăsate baltă, duc la distrugerea altor terenuri cu care se mărginesc. În urma acţiunii singulare sau combinate a factorilor ce provoacă degradarea: naturali - apa, vîntul, precipitaţiile abundente, temperatura, relieful, roca, vegetaţia şi social-economici - prin folosirea neraţională a terenurilor, rezultă următoarele categorii de terenuri degradate: terenuri erodate de apă, terenuri erodate de vînt, terenuri cu fenomene de deplasare, terenuri sărăturate, terenuri înmlăştinate şi terenuri degradate de om. Omul poate interveni în sensul diminuării acţiunii negative ori a limitării ei, a preîntîmpinării sau combaterii factorilor de degradare. Acest lucru este posibil atît prin exploatarea raţională a terenurilor, ceea ce duce la conservarea solului, cît şi pin măsuri de sporire a productivităţii terenurilor. În marea majoritate a autorităţilor publice nu se duce evidenţa acestor terenuri.
  În această direcţie e necesar de întreprins mai multe acţiuni, una din ele, sperăm că nu ultima, a avut loc pe data de 11 iulie 2014, în incinta centrului “Prietenia”, c. Coşniţa, - un  seminar cu genericul “Inventarierea şi gestionarea transfrontalieră a terenurilor degradate”, în cadrul proiectului transfrontalier CRING. La seminarul dat au luat parte: preşedintele raionului, dl Gr. Policinschi, colaboratorii Direcţiei agricultură şi cadastru, dna L. Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfronaliere, specialişti din domeniul reglementării proprietăţii funciare din cadrul primăriilor din raion (inginerii cadastrali), cît şi unii primari. Informaţiile necesare au fost aduse la cunoştinţă de către dna Iu. Corman, Universitatea agrară de Stat din Moldova, dl L. Popov, dna O. Cojocaru, dna E. Cuharuc, toţi trei colaboratori ai Institutului de pedologie “N. Dimo” .
  La seminarul dat au fost puse în discuţie obiectivele principale ale lucrărilor în domeniul gestionării terenurilor degradate şi neproductive cum ar fi:
-    Crearea premiselor de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona transfrontalieră prin realizarea suportului tehnic necesar reconstrucţiei ecologice a terenurilor degradate;
-    Informarea şi conştientizarea problemei creşterii degradării solurilor, cauzele, efectele negative în regiunea transfrontalieră şi în Republica Moldova, în întregime;
-    Elaborarea instrumentelor celor mai bune practice de management a eroziunii solurilor şi a alunecărilor de terenuri.


Valeriu Popuşoi, 
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Terenurile degradate – o problemă de care nu trebuie să uităm - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta