Harta site-ului
Ajutor
Succesele agricultorilor din raionul Dubăsari în anul 2013
Succesele agricultorilor din raionul Dubăsari în anul 2013

 Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” vrem să trecem în revistă succesele îmbucurătoare obţinute de plugari din raionul Dubăsari în anul curent.
    Munca bine organizată, condiţiile climaterice favorabile au  permis agricultorilor din raion să obţină în anul curent rezultate frumoase la creşterea principalelor culturi agricole. Comparativ cu anii precedenţi, a fost obţinută  o creştere de peste 60 la sută la producerea grăunţoaselor, inclusiv la porumb boabe la care recolta s-a triplat cu 45 la sută, s-a majorat  producerea  răsăritei, a sporit volumul la producerea legumelor şi altor culturi. Frumoase rezultate au obţinut mecanizatorii şi specialiştii la creşterea culturilor cerealiere în gospodăriile agricole: SRL ”Elvites com”, conducător V.Vutcarău, obţinînd cîte 50 q/ha, de pe o suprafaţă de 130 ha, CAP „Victoria Cocieri”, conducător P.Nirca care a obţinut cîte  36,6 q/ha pe o suprafaţă de 521 ha la producerea spicoaselor şi 69 q/ha la porumb, boabe de pe o suprafaţă de 155 ha, la producerea porumbului rezultate remarcabile, cîte 80 q/ha de pe o suprafaţă de 125 ha au obţinut mecanizatorii de la  SRL ”Agro Tiras” conducător Ştefan Driga. La producerea răsăritei s-au evedenţiat mecanizatorii de la SRL „Agrodacgrup” conducător Ilie Isac, obţinînd cîte 23,8q/ha, Cooperativa de producere ”Oxentea-Service” conducător Serafim Terinte cîte 22,5g/ha, CAP „Victoria Cocieri” conducător Petru Nirca – 21,8 q/ha.
    Majoritatea gospodăriilor agricole în anul curent au sporit considerabil productivitatea cîmpurilor, contribuind astfel la producerea în raion a peste 25000 tone de cerealiere, peste 6700 tone de răsărită, 8000 tone de fructe şi alte produse agricole.
    Aceste rezultate frumoase se datorează în primul rînd folosirii tehnologiilor performante, implimentarea cărora a devenit posibilă odată cu consolidarea terenurilor agricole, care au permis folosirea pe larg a tehnicii moderne, mai cu seamă la recoltare, actualmente suprafaţa terenurilor consolidate constituie peste 85% din suprafaţa totală a terenurilor agricole.    
   Pentru dezvoltarea de mai departe a sectorului agrar din raion, rămîne a fi prioritară extinderea plantaţiilor de vii şi livezi, culturilor intensive cu o valoare adăugată înaltă. În această direcţie avem deja unele rezultate, se măresc suprafeţele ocupate cu culturi multianuale în localităţile Ustia, Pîrîta, Coşniţa. Semnificativ este faptul că în teritoriul raionului activează agenţi economici care promovează elementele agriculturii performante, astfel în s.Ustia a fost sădită o livadă de cireş cu folosirea instalaţiilor cu plasă antigrindină, cu irigarea prin picurare. În localităţile Pîrîta si Coşniţa se extind suprafeţele livezilor superintensive cu irigare prin picurare, cu un potenţial sporit de  productivitate.
   În anul curent se simte o extindere a suprafeţelor de legume, inclusiv pe teren protejat. Au apărut noi întreprinzători în satele Ustia, Pîrîta, Oxentea, Molovata care sunt iniţiaţi să dezvolte bussinesul la creşterea legumelor pe teren protejat şi în cîmp deschis. Odată cu darea în exploatare a sistemei de irigare din platoul Coşniţa, renovate prin programul „Compact”, finanţat de Corporaţia americană „Provocările Mileniului”, agricultorii din aceste localităţi vor avea posibilitatea reală să-şi extindă simţitor suprafeţele ocupate cu culturile legumicole. La fel se extind şi suprafeţele ocupate cu căpşuni şi alte culturi cu valoarea adăugată înaltă.
    Datorită roadei bogate de cereale din anul curent, s-au creat condiţii prielnice pentru dezvoltarea sectorului zooveterinar din raion. Vor continua extinderea activităţii fermele de creştere a porcinelor din satele Coşniţa şi Holercani, au ieşit cu iniţiativa de a înfiinţa noi mini- ferme de creştere a bovinelor locuitori din s.Doroţcaia şi Pîrîta. Cu succes activează gospodăriile ţărăneşti din satele Molovata şi Doroţcaia la incubarea şi creşterea păsărilor.
    Vreau să menţionez că, în anul curent agricultorii din raion activează în condiţii economice mult mai complicate decît în anii precedenţi. Ca urmare a secetei devastatoare din anii 2011-2012, a fost afectată grav economia agenţilor economici din raion. În aceste condiţii dificile statul  nu s-a implicat pentru a ajuta producătorii agricoli, deopotrivă, în anul curent s-au micşorat considerabil subvenţiile acordate de la bugetul de stat. Dacă în anii precedenţi  agricultorii din raion  profitau de ajutorul statului în mărime de peste 3 milioane lei, în formă de subvenţii, atunci în primele 10 luni ale anului 2013, subvenţii au fost primite numai în sumă de 1 900 mii lei, necătînd că solicitări din partea agricultorilor din raion au fost prezentate la Agenţia de Intervenţii şi plăţi în mărime de peste 5 mln. lei.
    Necătînd la toate aceste greutăţi, agricultorii din raion sînt iniţiaţi să obţină rezultate şi mai bune în anul 2014. Pentru aceasta au fost deja semănate peste 5200 hectare de culturi de toamnă, care sunt la moment într-o stare bună. Se finisează lucrările de pregătire a solului pentru roada anului viitor. Se pregăteşte materialul săditor şi semincier, se iau măsurile necesare pentru crearea condiţiilor normale de lucru în perioada de iarnă, pentru oamenii antrenaţi la reparaţia tehnicii şi inventarului agricol destinat lucrărilor de primăvară.
    La încheiere, vreau din partea colaboratorilor Direcţiei agricultură şi cadastru, a mea personală să vă felicit cu sărbătoarea profesională ”Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, să vă aduc mulţumire pentru munca nobilă de plugar pe care o îndepliniţi şi să vă doresc multă sănătate, fericire şi noi realizări . 


                                                                        Vasile Popescu, 
                                                                        şef Direcţie agricultură şi cadastru Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Succesele agricultorilor din raionul Dubăsari în anul 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta