Harta site-ului
Ajutor
SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

Tip finanțare: 
Granturi / Subvenții
Scopul finanțării: 
1) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii; 2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune; 3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei; 4) atragerea pe larg a tinerilor fermieri în iniţierea şi dezvoltarea activităţilor agricole în sectorul rural; 5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant; 6) extinderea/diversificarea accesului pe pieţele externe, inclusiv pe cele ale Comunităţii Europene.
Beneficiari eligibili: 
Producători agricoli care activează şi realizează investiţia pe teritoriul controlat de autorităţile R. Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Rîbniţa-Tiraspol şi care nu se află în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare, lichidare. Criteriile de eligibilitate: Sunt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, care: 1) au efectuat investiţia ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar; 2) au efectuat investiţia în orice localitate a ţării, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de Regulamentul de subvenţionare; 3) îşi asumă obligaţia/responsabilitatea de a nu înstrăina şi/sau transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, precum şi terenul pe care a fost efectuată investiţia (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii), de a nu casa, defrişa sau de a menţine plantaţia multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de timp specificate în Regulament, precum şi să respecte criteriile de eligibilitate în funcţie de măsura/sprijinul accesat; 4) nu sînt incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli; 5) la momentul depunerii cererii de subvenţionare nu are restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, inclusiv amenzi şi penalităţi, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit; 6) sînt deţinători ai unui din certificatele HACCP, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contract încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4,1.6, 1.8; 7) deţin documentele obligatorii, specificate la punctul 17 din prezentul Regulament, şi cele solicitate, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile acestora şi efectuării controlului pe teren; 8) sînt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează: a) termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiîngheţ va fi de cel puţin 15 ani, calculat începînd cu anul 2015; b) pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decît terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat nu va fi mai mic de 5 ani, calculat începînd cu anul 2015; c) pentru măsurile şi submăsurile 1.2 (doar în cazul defrişării şi a înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice) 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 4, termenul de arendă/comodat nu va fi mai mic de 3 ani, calculat începînd cu anul 2015; d) pentru măsurile şi submăsurile 1.4, 1.5 şi 1.6 termenul de arendă/comodat, a terenului şi a bunului imobil în /pe care se efectuează investiţia nu va fi mai mic de 7 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începînd cu anul 2015; e) pentru submăsura 1.7A, termenul de arendă/comodat a suprafeţelor asigurate nu va fi mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin extrasul din registrul contractelor de arendă, ţinut de primărie.
Investiții eligibile: 
Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene
-Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri); maxim pentru un producător agricol - 2 mil. lei.
-Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole; de la 4.000 lei până la 100.000 lei, în funcţie de tipul plantaţiei.
- Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional; maxim – 200.000 lei per beneficiar.
- Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice; de la 20.000 lei până la 3 mil. lei per beneficiar.
-Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora; maxim - 2,5 mil. lei.
-Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare; maxim - 120.000 lei pentru un producător agricol şi 300.000 lei pentru un grup de producători.
-Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură – maxim 300.000 lei pentru beneficiar.
 
Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole
-Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
-1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor; maxim 3 mil. lei pentru un producător agricol şi 4,5 mil. lei pentru un grup de producători.
-1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor; maxim 2 mil. lei pentru un beneficiar şi 4,5 mil. lei pentru un grup de producători pentru investiţii în zone rurale sau 1,5 mil. lei pentru beneficiar, pentru investiţii în alte zone.
-1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia; maxim 1,5 mil. lei pentru întreprinderi agricole din zone rurale sau 1 mil. lei pentru întreprinderi agricole din alte zone.
-1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine; de la 500.000 lei până la 1,5 mil. lei în funcţie de destinaţia echipamentului.
-Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli; maxim 1,5 mil. lei pentru grupuri de producători.
 
Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural.
-Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole; maxim 100.000 lei.
-Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare; de la 800.000 lei până la 2,5 mil lei.
-Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare; maxim 500.000 lei.
-Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till; maxim 400.00 lei.
-Submăsura 2.5 Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice, de la 750 lei până la 1200 lei.
 
Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
Maxim 400.000 lei pentru beneficiar.
 
Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare
Maxim 2.000 lei.
Suma grantului: 
in dependenta de domeniul ales
Disponibil prin: 
Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
Informații suplimentare: 
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
 
Bd. Ştefan cel Mare, 162
Tel: +373 (0) 22 22 03 93
e-mail: info@aipa.gov.md
www.aipa.gov.md
Finanțator: 
Bugetul Public Național
Expiră la data: 
10/31/2017
Bugetul Total - MDL: 
900,0 mln
Etapa de dezvoltare a afacerii: 
începerea afacerii
extinderea afacerii
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta