Harta site-ului
Ajutor
Studii superioare de masterat în cadrul AAP pentru funcționarii publici
Studii superioare de masterat în cadrul AAP pentru funcționarii publici

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 485 din 04.07.2012 a fost stabilită comanda de stat pentru instruirea funcţionarilor publici, a persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică şi a personalului din autorităţile publice centrale şi locale la studii superioare de masterat de profesionalizare pentru anul de învăţămînt 2012-2013, în număr de 30 de locuri la învăţămînt de zi, cu durata studiilor de 2 ani în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Astfel, autoritățile administrației publice locale pot delega sau recomanda la studii candidaţi din rîndul funcţionarilor publici, al persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică şi al personalului din autorităţile publice centrale şi locale.
Concursul de admitere la studii de masterat de profesionalizare la următoarele specializări: Administrare publică, Management, Relaţii internaţionale, Drept constituţional şi drept administrativ, Politici publice, Servicii publice, Cooperare internaţională, Management informaţional în administraţia public va fi organizat în perioada 5 iulie -9 august 2012.
Candidații vor prezenta Comisiei de selectare și admitere pînă la 30 iulie 2012 următoarele acte: 
Delegare/recomandare a autorității administrației publice;
Diploma de licență sau echivalentă și suplimentul în original și copie;
Certificatul medical (forma generală);
4 fotografii (3x4);
Copia buletinului de identitate.
Pentru optimizarea procedurii de depunere a actelor se pot utiliza formularele electronice de cerere  și fișa personală, care sînt plasate pe site-ul Academiei de Administrare publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova.
Probele de admitere vor avea loc în perioada 31.07.2012-03.08.2012.
Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel: 022 28 48 48, 022 28 48 71, la adresa electronică admiterea2012@aap.gov.md sau puteti accesa site-ul www.aap.gov.md.   

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Studii superioare de masterat în cadrul AAP pentru funcționarii publici - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta