Harta site-ului
Ajutor
Studii superioare de masterat
Studii superioare de masterat

Academia de Administrare Publică anunţă admiterea la studii superioare de masterat, ciclul II.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 388 din 16 iunie 2015 admiterea se va efectua:
-    la locuri cu finanţare bugetară şi la contract;
-    la învăţămînt cu frecvenţă, cu durata studiilor de 2 ani şi la învăţămînt cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor de 2,5 ani;
-    la următoarele specializări: „Administrare publica”, „Teoria şi practica administraţiei publice”, „Management”, „Relaţii internaţionale”, „Drept constituțional si drept administrativ”, „Anticorupţie”, „Management informaţional în administraţia publică”.
Participanţii la concurs prezintă Comisiei de admitere următoarele acte:
•    Delegarea/recomandarea organului administraţiei publice în care activează candidatul, cu indicarea specializării, (pentru candidaţii la masteratul de profesionalizare cu finanţare bugetară);
•    Diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul (în original şi o copie);
•    Copia carnetului de muncă, autentificată de către Serviciul resurse umane;
•    Certificatul medical-tip
•    2 fotografii (3x4);
•    Copia buletinului de identitate
Depunerea actelor: de la 20 iulie 2015 pînă la 02 august 2015.
Candidaţii vor susţine:
-    o probă complexă la disciplina de profil (oral);
-    teste de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului (admis/respins).
Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale (TOEFL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL, altor acte eliberate de centrele autorizate etc.)
Probele de admitere vor avea loc în perioada 04-06 august 2015.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel. 28-48-48, 28-48-47, adresa electronică admiterea2015@jaap.gov.md sau puteţi accesa site-ul Academiei - www.aap.gov.ntd//Admiterea 2015//Masterat.

G. Berzan, Șef - adjunct Direcție juridică și resurse umane  

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Studii superioare de masterat - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta