Harta site-ului
Ajutor
Studii de masterat la Academia de Administrare Publică
Studii de masterat la Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică, de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova anunţă admiterea la studii superioare de masterat: de cercetare şi de profesionalizare. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 538 din 17 iulie 2013, admiterea se va efectua:
1. cu finanţare bugetară;
2. la învăţămînt de zi, cu durata studiilor de 2 ani şi la învăţămînt cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor de 2,5 ani
- la următoarele specializări: "Administrare publică”, "Politici publice”, "Management”, "Servicii publice” "Relaţii internaţionale”, ”Cooperare internaţională”, „Drept constituţional si drept administrativ ”, „Anticorupţie ”, „Management informaţional în administraţia publică”.
       Academia realizează studii prin contract la toate specializările. Candidaţii vor prezenta Comisiei de admitere, în termen de pînă la 30 iulie 2013, următoarele acte:
- delegare/recomandare a autorităţii administraţiei publice;
- diploma de licenţa, (sau echivalentă ) și suplimentul, în original şi copie;
- copia carnetului de muncă, autentificată de către Serviciul personal,
- copia buletinului de identitate,
- certificatul medical (forma generală);
- 4 fotografii (3x4);
       Pentru optimizarea procedurii de depunere a actelor se pot utiliza formularele electronice de cerere şi fişă personală, care sunt plasate pe Site-ul Academiei.
       Probele de admitere vor avea loc în perioada 31 iulie - 02 august 2013.
       Doritării de a afla informaţii suplimentare se pot adresa la tel. 28-48-71, 28-48-48.
adresa electronică admiterea2013@aap.gov.md sau pot accesa Site-ul Academiei - www.aap.gov.md//Admiterea 2013//Masterat.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Studii de masterat la Academia de Administrare Publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta