Harta site-ului
Ajutor
“Strategii didactice care promovează dezvoltarea gîndirii critice, utilizate în predarea matematicii.”
“Strategii didactice care promovează dezvoltarea gîndirii critice, utilizate în predarea matematicii.”

Conform planului de activitate al DÎTS, la 13 maritie 2015, în incinta Liceul Teoretic “Ion Creangă” Coşniţa, s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic cu subiectul ,, Strategii didactice care promovează dezvoltarea gîndirii critice, utilizate în predarea matematicii”, cu participarea profesorilor de matematică din toate instituţiile preuniversitare din raion.

La prima etapă a agendei seminarului toţi profesorii de matematică au fost antrenaţi în cadrul unui atelier de lucru, care a avut structura unei lecţii şi a oferit schimb de experienţă şi de acumulare utilă pentru fiecare participant. Pe parcursul desfăşurării atelierului am demonstrat, că Strategiile didactice care promovează dezvoltarea gîndirii critice creează deprinderi, facilitează învăţarea în ritm propriu, stimulează cooperarea şi nu competiţia, sînt atractive, pot fi abordate din punctul de vedere al diferitelor stiluri de învăţare.Pe lîngă implicarea în rezolvarea problemelor, exerciţiilor, ecuaţiilor, aceste metode exersează capacitatea de a judeca şi ajută elevul să distingă adevărul ştiinţific de neadevăr şi îl face capabil să demonstreze adevărul. Aceste strategii antrenează organizarea logică a gîndirii, ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi a concluziilor, îl învaţă pe copil să distingă diversele aspecte ale unei situaţii, să separe esenţialul de neesenţial; dezvoltă atenţia, antrenează memoria logică, exersează analiza şi sinteza, favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare. Prin utilizarea acestor strategii se dezvoltă spiritul critic, formează spiritul ştiinţific obiectiv şi stimulează dorinţa de cercetare, crescînd astfel motivarea învăţării.

La a doua etapă a agendei seminarului, doamnele profesoare Ceban Ana, Danilov Ana, Moţpan Nina şi Gorobeţ Natalia au prezentat ore publice la disciplina şcolară matematica, utilizînd metode interactive în predare.De aici am observat că, noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode interactive conferă activităţii mister didactic, ce constituie adevărată aventură a cunoaşterii. Elevul, fiind participant activ,în cadrul orelor de matematică  întîlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar, cooperînd, activînd în grup, prin analize, dezbateri descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul lecţiei.

La a treia etapă a agendei au analizat orelor publice, reieşind la concluzia ,că dacă  profesorul respectă ideile şi convingerile elevilor, îl determină pe elev să aibă mai mult respect pentru propria lui gîndire şi faţă de procesul de învăţămînt în care este implicat. De aici se creează convingerea, că trebuie acordată încredere în capacitatea fiecărui elev de a gîndi critic şi creativ. Implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare necesită promovare permanentă, deoarece este un element esenţial al gîndirii critice şi creative. Gîndirea se desfăşoară cel mai bine într-o atmosferă lipsită de riscuri, în care ideile sînt respectate. De aceea profesorul va trebui să demonstreze că şi ideile greşite fac parte din procesul de gîndire, iar ridiculizarea ideilor nu va fi tolerată, deoarece aceasta sufocă gîndirea prin inducerea unui sentiment de risc personal.

Analizînd chestionarele care au fost oferite participanţilor pentru completare s-a constatat, că obiectivele seminarului au fost realizate şi profesoarele au obţinut un bun suport didactic informaţional.

Aduc sincere mulţumiri echipei manageriale din LT “Ion Creangă” Coşniţa, domnului Verlan Tudor, doamnei Croitor Valentina pentru condiţiile oferite în desfăşurarea acestui seminar şi tuturor participanţilor, care s-au implicat productiv în această activitate.

 

 

 

Andrieş Valentina,specialist principal în problemeleînvăţămîntului preuniversitar, DÎTS Dubăsari.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

“Strategii didactice care promovează dezvoltarea gîndirii critice, utilizate în predarea matematicii.” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta