Harta site-ului
Ajutor
Stimularea antrenării şomerilor la lucrări publice
Stimularea antrenării şomerilor la lucrări publice


       Lucrările publice remunerate constituie una din metodele eficiente de angajare în cîmpul muncii a cetăţenilor care au rămas fără lucru.
     Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1121 din 14 octombrie 2004, pentru realizarea lucrărilor publice, autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea antrenarea a cel puţin 5% de persoane din rîndurile şomerilor aflaţi în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari.
      Categoriile de activităţi economice la care pot fi antrenaţi şomerii sunt servicii publice şi servicii sociale. 
     Serviciile publice constau, în principal, în efectuarea lucrărilor de refacere şi întreţinere a infrastructurii, ecologizare, realizare a unor lucrări de folos public. La categoria bunurilor ce fac parte din domeniul public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare şi alte obiective care, conform legii, aparţin domeniului public al statului.
    Serviciile sociale cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu şi în instituţiile specializate a copiilor, bolnavilor, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu dezabilităţi, familiilor cu mulţi copii, familiilor monoparentale cu copii etc.
    Munca persoanelor angajate la lucrările publice este retribuită în baze contractuale, însă nu mai puţin decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a instituţiei bugetare respective, prevăzut de legislaţia în vigoare. 
    Stimularea antrenării şomerilor la lucrările publice se realizează prin acordarea, din Fondul de şomaj, a indemnizaţiei lunare în cuantum de 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, la momentul stabilirii, proporţional cu timpul efectiv lucrat. Indemnizaţia respectivă nu se include în salariul plătit de angajator. Indemnizaţia lunară se acordă pe o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni calendaristice.
       Asupra şomerilor antrenaţi la lucrările publice se extind normele legislaţiei muncii şi asigurării sociale, inclusiv asigurarea medicală obligatorie, încheierea contractului individual de muncă şi efectuarea înscrierii în carnetele de muncă.
      Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Dubăsari, în colaborare cu autoritățile administației publice locale de nivelul I, a încheiat 5 contracte cu privire la antrenarea a 9 șomeri la lucrări de salubrizare, amenajarea teritoriului și reparația obiectelor sociale, culturale și sportive în localitățile Ustia, Holercani și Oxentea.
      AOFM Dubăsari aduce mulțumiri dnei Aurica Urîtu, primarul s. Ustia, dlui Tudor Tanasiev, primarul s. Holercani și dlui Russu Valerie, primarul s. Oxentea, pentru conlucrarea bună și pentru  oferirea posibilității de angajare temporară a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Nadejda Avxentiev, AOFM Dubăsari

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Stimularea antrenării şomerilor la lucrări publice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta