Harta site-ului
Ajutor
Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei,
Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei,

   Sărbătoarea profesională a Dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a Vă felicita cu această sărbătoarea şi a-mi exprima înalta apreciere a activităţii Dumneavoastră şi a contribuţiei semnificative întru  protecţia tuturor persoanelor care au nevoie de susţinere şi ajutorare. Această zi, ne oferă posibilitatea de a face o retrospectivă a evoluţiei activităţii noastre pe parcursul unui an, precum şi de a stabili noi sarcini întru asigurarea securităţii sociale şi sporirea nivelului de trai al populaţiei raionului şi a ţării. Vă aducem sincere mulţumiri pentru activitatea nobilă ce o desfăşuraţi, în rezultatul căreia cele mai dezavantajate pături ale societăţii beneficiază de susţinere, sprijin şi asistenţă necesară pentru a depăşi situaţiile de criză din viaţa lor.
     În numele Consiliului raional Dubăsari exprim recunoştinţă tuturor lucrătorilor, care zilnic dau dovadă de dăruire şi efort deosebit, manifestă competenţă profesională şi operativitate în implementarea cu succes a reformelor din domeniul protecţiei sociale.
Adresez cele mai calde şi sincere urări de sănătate, pace şi prosperitate tuturor angajaţilor din domeniu şi fie ca eforturile depuse de Dumneavoastră să fie încununate cu mult succes spre binele oamenilor şi al raionului.
    Conform organigramei Consiliului raional Dubăsari, Direcţia asistenţă şi protecţia familiei, prestează servicii de asistenţă socială şi protecţie a familiei prin intermediul următoarelor Secţii, Servicii şi Centre de plasament:
1. În Secţia prestaţii sociale activează Serviciul de îngrijire socială la domiciliu;
2. În Secţia servicii sociale activează următoarele servicii:
-    Serviciul de îngrijire socială la domiciliu;
-    Serviciul social de asistenţă personală;
-    Serviciul de asistenţă parentală profesionistă;
-    Serviciul social „Locuinţa protejată”;
-    Centrul de plasament temporar al copilului aflat în dificultate;
-    Serviciul social „Echipa mobilă”;
-    Serviciul protezare şi ortopedie.

    Prin intermediul autorităţii executive, Consiliul raional a angajat circa 130 unităţi de personal.
 

Cu respect,

Preşedintele  raionului  Grigore POLICINSCHI

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei, - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta