Harta site-ului
Ajutor
Stimaţi lucrători din domeniul culturii
Stimaţi lucrători din domeniul culturii

Ziua Dumneavoastră profesională îmi oferă prilejul de a Vă adresa, în numele Consiliului raional Dubăsari, cele mai sincere felicitări şi urări de noi împliniri. Sîntem cu toţii conştienţi de importanţa deosebită a culturii în viaţa societăţii noastre.
    Conducerea raionului acordă o deosebită susţinere activităţilor ce ţin de domeniile arte plastice, muzee, biblioteci, învǎţǎmînt artistic extraşcolar. Acţiunile culturale de anvergură, printre care festivalul zonal "Nistrule pe malul tău”, concursul zonal de interpretare artistică "Gheorghe Murgu”, festival - concurs  "Aho, aho răsună Nistrul”, „Marşul Victoriei”, concursul raional „ MusicaVivat ornat”, „La izvoarele înţelepciunii”, Concursul tinerilor plasticieni „O ţară integră noi toţi ne dorim” protejează tradiţiile populare şi valorile naţionale, promovează talentele tinere ale neamului nostru.
     De asemenea, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării patrimoniului cultural. Actualmente se află în curs de reconstrucţie bisericile din satele Doroţcaia şi Pîrîta, are loc reparaţia acoperişului la casa de cultură din s. Ustia; a fost înnoită baza tehnico-materială a Şcolilor de artă, reparaţia curentă a casei de cultură din s. Pîrîta, au fost efectuate achiziţii de carte pentru bibliotecile publice, fapt care contribuie la revitalizarea vieţii spirituale şi culturale din raion, la educaţia tinerei generaţii.
      Stimaţi lucrători din domeniul culturii, 
   anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea în continuare a culturii.
     Vă urez multă sănătate, voinţă, perseverenţă în activitatea de zi cu zi  şi succese remarcabile, întru prosperarea raionului şi a ţării noastre – Republica Moldova.     

Cu respect,
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Stimaţi lucrători din domeniul culturii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta