Harta site-ului
Ajutor
Stimaţi locuitori ai s. Coşniţa, Dragi colegi
Stimaţi locuitori ai s. Coşniţa, Dragi colegi

Sărbătoarea  ,,Hramul satului” pentru fiecare creştin-ortodox din Moldova reprezintă o sărbătoare sufletească,  o tradiţie gospodărească de sute de ani. O semnificaţie deosebită au aceste sărbători de toamnă, anotimpul cînd se fac totalurile anului, toamna cu culorile sale aurii, frumoasele roade ale pămîntului și ale sufletelor omenești
Astfel în ziua  sărbătoririi Hramului satului Coșnița– Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie Izvorîtorul de Mir, am un frumos prilej să vă adresez urări de bine, sănătate și noroc. Fie ca în casele Dumneavoastră să domnească mereu credinţa, bunăstarea şi belşugul sufletesc.
Pe parcursul ultimilor 10 ani, în calitatea mea de Preşedinte de raion, împreună cu consilierii raionali, angajaţii consiliului raional, în parteneriat cu instituţiile din teritoriul primăriei Coşniţa, au fost  realizate mai multe lucrări şi activităţi importante pentru dezvoltarea satului Coşniţa.
Printre cele mai importante sunt:
-   Lucrările de reparaţie capitală,  amenajare și iluminare  a străzilor centrale din sat.
- Au fost reparate sau instituite organizaţii şi instituţii publice, precum: 
  • Centru de sănătate Centrul de urgenţă Coşniţa; 
  • Oficiul de documentare a populaţiei; 
  • Oficiul poştal; 
  • Oficiul stare civilă; 
  • Centrul de odihnă pentru copii –Prietenia; 
  • Incubatorul de afaceri; Monumentul Eroilor căzuţi în războiul din anul 1992;
  •  Biserica din localitate; 
  • Grădiniţele de copii;
  •  Şcoala de arte.
Investiţii în infrastructură:
•    Au fost reabilitate reţelele de aprovizionare cu apă potabilă;
•    Finalizată gazificarea localităţii; Reparații la rețelele electrice.
-Au fost organizate numeroase acţiuni cu participarea locuitorilor din satul Dumneavoastră, precum:
•    Activităţi şi festivităţi culturale;
•    Activităţi sportive;
•    Activităţi civice-patriotice;
- Realizarea multiplelor proiecte investiţionale atît în domeniul public cît şi privat (obiecte de comerț public, filiala  Băncii de Economii, Red-Nord Bălți, învestiții în agricultură );
- Acordarea asistenţei sociale pentru persoanele cu dezabilităţi, familiilor defavorizate ;
- Organizarea odihnei de vară pentru copii;
- Realizarea activității în regim normal a instituțiilor preșcolare și preuniversitare din sat şi investiţiile de ultimă oră –Casa de cultură raională Dubăsari;
- Împreună am trecut de pericolul inundaţiilor din 2008.
 Datorită colaborării noastre putem astăzi să constatăm rezultatele frumoase pe care li-am realizat împreună, pentru ce vă exprim recunoștința.
Vă dorim și în continuare  izbîndă în toate, perseverenţă şi contribuţie cît mai activă întru prosperarea satului Dumneavoastră, a raionului şi a ţării noastre Republica Moldova. 
Să aveți oaspeți doriți și mai multe bucurii în casele și gospodăriile Dumneavoastră.
Dumnezeu să ne ajute!

Cu respect,

Preşedintele raionului
Grigore Policinschi  


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Stimaţi locuitori ai s. Coşniţa, Dragi colegi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta