Harta site-ului
Ajutor
Ştefan cel Mare şi Sfînt: 508 ani de nemurire
Ştefan cel Mare şi Sfînt: 508 ani de nemurire

 Ştefan cel Mare şi Sfînt a fost un mare organizator, un iscusit diplomat, un neîntrecut comandant şi un strateg militar.Marele merit a lui Ştefan cel Mare este că el a înţeles realitatea şi aspiraţiile  poporului său, l-a condus  cu măiestrie  şi cu energie la victorii strălucite.Fără a diminua  cu  nimic meritele lui  excepţionale, trebuie să evidenţiem faptul că factorul determinant al acestor victorii au fost moldovenii, pe care voievodul i-a cunoscut, i-a iubit, i-a înţeles, i-a condus cu destoinicie, punîndu-şi în slujba ţării toată capacitatea şi energia sa.Moldova  a fost nevoită să ducă un număr mare de  războaie pentru a-şi apăra dreptul la viaţă, de aceea este firesc ca problemele militare ale epocii să ocupe un  rol important în activitatea domnitorului.
Ziua Lui Ştefan cel Mare şi Sfînt dedicată trecerii în nefiinţă a marelui voievod (13 iulie), organizată de Biblioteca publică şi Biblioteca publică pentru copii din s.Molovata a inclus  o gamă variată de activităţi consacrate marelui domnitor şi ctitor de locuri sfinte, canonizat Dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt.
Şirul activităţilor  a demarat cu  depunerea de flori  la bustul lui Ştefan cel Mare, situat în parcul  din centrul localităţii.
      În cadrul manifestărilor  comemorării a 508 ani  de la trecerea în nefiinţă lui Ştefan cel Mare şi Sfînt s-au organizat expoziţiile  desfăşurate de carte „Ştefan cel Mare şi Sfînt –simbol peste veacuri” şi „Ştefan cel Mare şi Sfînt:508 ani de nemurire”.Au fost expuse  documente conform următoarelor compartimente:
-Ştefan cel Mare-Domn al Moldovei (1457-1504);
-Epoca lui Ştefan cel Mare;
-Luptele lui Ştefan cel Mare;
-Ştefan cel Mare- ctitor de biserici şi mănăstiri;
-Chipul lui Ştefan cel Mare în literatură şi folclor.
    Beneficiarilor  care ne-au vizitat biblioteca  în această zi  li s-a prezentat  revista  bibliografică „File de istorie despre Ştefan cel Mare”. În faţa celor prezenţi se perindau  momente din viaţa zbuciumată, dar plină de glorii şi biruinţe  a marelui  domnitor, protector al  credinţei creştine, un neobosit ctitor  de lăcaşuri de închinăciune, ridicate din porunca sa.Iar cărţile prezentate  „Toate drumurile duc la Putna” de M.Andronic, „Domnia lui Ştefan cel Mare” de N.Dabija, „Oltea” de A.Strîmbeanu, „Ştefan cel Mare:personalitate marcantă”, „În căutarea identităţii” de N.Dabija, „Viaţa  lui Ştefan cel Mare” de M.Sadoveanu, „Istoria lui Ştefan cel Mare” de N.Iorga ş.a. nu au rămas pe mult timp în bibliotecă, ele fiind  împrumutate  de cititori.
     Deosebit de interesant a decurs  victorina literară „Cine-a fost acest  legendar ,Ştefan Vodă?”.Beneficiarii răspundeau activ, copletîndu-se  unul pe altul, fiind mîndri că azi ei sînt  urmaşii lui Ştefan cel Mare.Cele mai interesante şi ingenioase  răspunsuri au fost primite de la Inga Stavenschi, Romina Cebanu, Daniela Piciriga ş.a.
    Am mai  organizat medalionul  literar „Ştefan cel Mare şi Sfînt-suflet din sufletul neamului meu”.Pe parcursul activităţii cititorii au citit scurte  fragmente din cărţile îndrăgite, au  povestit despre viaţa  neasemuit de zbuciumată, dar plină de fapte glorioase ale lui Ştefan cel Mare, un bun fiu duhovnicesc al poporului, care a  luptat cu dăruire, pînă la sacrificiu, împotriva năvălitorilor străini, apărînd destoinic  hotarele Moldovei, preocupat  necontenit de buna stare a ţării.
    Un grup de beneficiari au prezentat   recitalul de poezie „Un clopot pentru Ştefan cel Mare”, versurile  fiind din creaţia  scriitorilor  Traianus, N.Dabija, D.Bolintineanu, V.Militaru, V.Alecsandri ş.a.
   Participanţii la manifestările  dedicate trecerii în nefiinţă a voievodului Ştefan cel Mare au fost cei mai fideli utilizatori ai Bibliotecii publice şi ai Bibliotecii publice pentru copii: Cristi Chiriac,Inga Stavenschi, Romina Cebanu,Igor Postica, Diana Borş , Alexandra Stavenschi, Vera Borş,Natalia Gavrilaş, Daniela şi Dorina Piciriga, Diana Sandu, doamnele Elena Postică, lucrător social şi Olga Pahomea, lucrător social,  consilier  în consiliul local, fiind coordonaţi de doamnele bibliotecare.
     Este o adevărată comoară activitatea dedicată personalităţii istorice- Ştefan cel Mare şi Sfînt, astfel li se cultivă  dragostea de neam, de ţară, de popor tuturor celor îndrăgostiţi de carte şi lectură.Această activitate  a fost organizată cu scopul  de a informa beneficiarii interesaţi de istoria  Ţării Moldovei, , de a aduce omagiu şi respectul cuvenit celui care  a fost, este şi va fi Domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfînt- marele şi gloriosul domn, care  prefera să plătească tribut turcilor  în schimbul păcii pe acest pămînt.
                                                        Eugenia PROCOP, Biblioteca   publică,                                                                                                                        Vera OXENTE, Biblioteca publică pentru copii,
s.Molovata

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ştefan cel Mare şi Sfînt: 508 ani de nemurire - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta