Harta site-ului
Ajutor
Starea de urgență în sănătate publică prelungită până la 30 septembrie inclusiv
Starea de urgență în sănătate publică prelungită până la 30 septembrie inclusiv

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ a emis Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020.
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Urmare a analizei situaţiei epidemiologice actuale, precum şi a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, HOTĂRĂŞTE:
1. Se prelungeşte, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.
2. Se aprobă Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2. Planul va fi publicat pe pagina oficială a Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.
3. Se reiterează măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.
4. Se prelungeşte, până la 30 septembrie inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive: 4.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice. 4.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă. 4.3. Interzicerea aflării pe terenuri dejoacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement. 4.4. Suspendarea activităţii cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.). 4.5. Interzicerea desfăşurării activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.
5. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică.
 6. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
 7. Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19, conform Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 8. Subpunctul 5.3. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacţie: „5.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. în cazul când punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.”
 9. Subpunctul 5.4.4. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacţie: „ 5.4.4. Elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal.”
 10. Subpunctul 5.6.3. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacţie: „ 5.6.3. Elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal.”
 11. Se abrogă punctele 5.7. şi 5.8. din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 12. Se recomandă Comisiilor electorale de circumscripţie să coordoneze instituţiile/edificiile preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică întru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică, prevăzute în Anexă la Hotărârea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 13. Se recomandă, după posibilitate, organizarea activităţii birourilor electorale/secţiilor de votare în alte instituţii/edificii decât instituţiile de învăţământ, reieşind din situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19.
 14. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
 15. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 16. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 17. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
 18. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Starea de urgență în sănătate publică prelungită până la 30 septembrie inclusiv - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta