Harta site-ului
Ajutor
Stagiu de formare cu cadrele didactice în organizarea activităţilor cu părinţii.
Stagiu de formare cu cadrele didactice în organizarea activităţilor cu părinţii.

La data de 31 martie-01 aprilie 2014, în incinta gimnaziului Pîrîta s-a desfăşurat faza I a Stagiului de formare a cadrelor didactice în domeniul organizării activităţilor cu părinţii, la care au participat 30 diriginţi din instituţiile raionului Dubăsari, colaboratorii SAP şi formatorii delegaţi din cadrul Ministerului Educaţiei. Scopul acestui atelier de formare este de a identifica nevoile şi particularităţile de dezvoltare ale copilului la diferite etape de vîrstă, de a identifica nevoile şi responsabilităţile adulţilor şi de a analiza metodele de educaţie a copiilor din punct de vedere al eficienţei. Pe parcursul a două zile de lucru, participanţii la formare au lucrat în grupuri, au ilustrat prin postere propria experienţă şi viziune în organizarea lucrului cu copiii şi părinţii acestora, au realizat un brainstorming eficient în ceea ce ţine de implementarea corectă a metodelor de lucru în cadrul şedinţelor organizate cu părinţii. S-a încercat împreună cu grupul mare de participanţi să se identifice care sunt aşteptările părinţilor faţă de copiii lor şi invers, care sunt responsabilităţile ambelor părţi, ce înseamnă „a fi exemplu pentru copil” şi ce impact are acest fenomen asupra dezvoltării şi educării copilului. Fiecare diriginte a primit însărcinare de a desfăşura în luna aprilie o şedinţă cu părinţii conform etapelor, regulilor, sfaturilor stabilite la acest stagiu, ca în final să completeze o fişă de evaluare a şedinţei şi să o transmită colaboratorilor SAP pentru a putea realiza o analiză la nivel raional şi respectiv, republican în ceea ce ţine de relaţia de colaborare profesor-părinte-copil. Toţi participanţii sunt într-o aşteptare firească de a implimenta cele învăţate la atelier în organizarea şedinţelor cu părinţii. Următoarea fază a stagiului se va desfăşura în luna octombrie 2014 pentru a promova şi în continuare prin intermediului cadrului didactic metode psihopedagogice de relaţionare corectă cu copilul şi părinţii acestora. 

SAP Dubasari.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Stagiu de formare cu cadrele didactice în organizarea activităţilor cu părinţii. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta