Harta site-ului
Ajutor
Staful raional pentru desfăşurarea şi monitorizarea procesului de recoltare a spicoaselor în anul 2013, în şedinţă de lucru
Staful raional pentru desfăşurarea şi monitorizarea procesului de recoltare a spicoaselor în anul 2013, în şedinţă de lucru

   Pe data de 16 iulie 2013, în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa ordinară aStafului raional pentru desfăşurarea şi monitorizarea procesului de recoltare a spicoaselor în anul 2013, sub conducerea preşedintelui raionului, dlui Grigore Policinschi, care este şi preşedintele Stafului.

   La şedinţă a fost adusă la cunoştinţă informaţia cu privire la mersul recoltării la moment, problemele legate de achitarea pentru arenda terenurilor agricole (respectarea prevederilor Legii nr 198 din 15.05.2003 privind arenda în agricultură), în contextul asigurării securităţii alimentare a raionului, informaţii prezentate de către dl Vasile Popescu, şeful Direcţiei agricultură şi cadastru.

  Conducătorii serviciilor desconcentrate abilitate cu funcţii de control, membrii Stafului, au informat prezenţa despre aducerea la cunoştinţă şi respectarea, de către participanţii la campania de recoltare, a  instrucţiunilor şi cerinţelor tehnice pe perioada secerişului. Dl Anatolie Gîra, şef adjunct al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor a adus la cunoştinţă nivelul asigurării cu material semincer pentru semănatul de toamnă, roada anului 2014. Dumnealui a relatat că în condiţiile anului curent, raionul este îndestulat cu material semincer de calitate în proporţie dublă faţă de necesar, însă totodată, acei producători agricoli care nu dispun de seminţe de cereale nici nu se adresează către acei care au material semincer în surplus.

   În timpul discuţiilor au fost înaintate mai multe solicitări, cum ar fi: informarea de către primării ceea ce ţine de evidenţa contractelor de arendă a terenurilor agricole, achitarea deţinătorior de terenuri de către agenţii economici conform condiţiilor stipulate în contract, pentru arenda acestor terenuri.

   În cadrul şedinţei s-a stabilit:

   -  să se atenţioneze primăriile din raion în privinţa evidenţei stricte a contractelor de arendă şi a   achitării deţinătorilor de cote, de către arendatori;

   -  Direcţia agricultură şi cadastru şi Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor vor anunţa, inclusiv în formă scrisă, primăriile şi agenţii economici mai mici şi mai mari despre existenţa materialului semincer de calitate, cu indicarea producătorului agricol care dispune de acest material.

 

                                                                         Popuşoi Valeriu,

                                                                                             Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Staful raional pentru desfăşurarea şi monitorizarea procesului de recoltare a spicoaselor în anul 2013, în şedinţă de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta