Harta site-ului
Ajutor
Stabilirea programului de activitate pentru săptămîna curentă
Stabilirea programului de activitate pentru săptămîna curentă


   Luni, conform programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa operativă cu participarea şefilor subdiviziunilor Consiliului raional şi unor servicii desconcentrate din teritoriu. Întrunirea a fost prezidată de vicepreşedintele raionului Maria JIMBEI.
   La şedinţă, şefii de secţii şi direcţii au prezentat măsurile şi problemele cu care sau confruntat pe parcursul săptămînii precedente.
   Şeful Serviciului Situaţii Excepţionale, dl A.Gîncu, a informat că pe parcursul săptămînii precedente pe teritoriul raionului Dubăsari au fost efectuate 3 intervenţii anti-incendiu şi anume în satul Cocieri, satul Oxentea şi satul Pîrîta, factorul uman avînd un rol primordial în declanşarea acestor incendii.
   Vicecomisarul CPR Dubăsari, dl I.Pricop a informat că pe parcursul săptămînii anterioare pe teritoriul postului nr.9 de pe podul de la Vadul lui Vodă, a fost tentativa de a pune sîrmă ghimpată de către persoane necunoscute, care ulterior au fost reţinute şi verificate.De asemenea s-a specificat că comisarul CPR Dubăsari, dl V. Grabovschi a sesizat Comisia Unificată de Control pe marginea acestui caz.
Vicepreşedintele raionului, dna Maria Jimbei a solicitat ca de către CPR Dubăsari să fie pregătite  informaţiile ce ţin de şedinţa Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului, problemele privind cazurile de tentativă de suicid, supravegherea copiilor care sunt predispuşi delicvenţei juvenile, cît şi totalizarea informaţiei ce ţine implicarea în campania de salubrizare.
   Şefa DGÎTS, dna L.Brăducean a menţionat că în urma evaluării taberelor de odihnă din teritoriul raionului, apte de a începe procesul de odihnă a copiilor pentru vacanţa de vară sunt taberele "Prietenia" şi "La popas", tabăra "Nistru" avînd careva lacune de înlăturat în termen de pînă la 25 mai curent.
   Şeful DAC, dl V.Popescu a informat despre vizita de lucru care a vut loc saptămîna trecută la Vasilievca cu şomerii din sat. De asemenea a specificat că direcţia lucrează asupra unui plan de acţiuni privitor la activitatea şomerilor înregistraţi pe teritoriul raionului Dubăsari,sistematizarea informaţiilor ce ţin de lucrările care pot fi efectuate de şomeri, monitorizarea acestora. Totodată dl Popescu a informat despre întrunirea de lucru cu Viceministrul Economiei dl Octavian Calmîc la solicitarea agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului.
   Şefa DCT, dna V.Semionov a menţionat că de comun cu Centrul metodic Tineret preconizează desfăşurarea "Şcolii Tînărului Conducător" ediţia a 10-a cu tematica "Două maluri de Nistru-acelaş destin" . Măsura va avea loc în incinta COCT "Prietenia" pe data de 18, 19 şi 20 mai curent.
   Consilierul preşedintelui a informat despre neînţelegerile parvenite recent între APL Corjova şi administraţia or. Dubăsari vizavi de proiectele ce au fost înaintate pentru dezvoltarea localităţilor, unde este necesar acordul acestora în vederea acceptării executării lucrărilor.
   Şefa DGF, dna Iu. Ţimbalist a solicitat şefilor de secţii, servicii şi Direcţii din cadrul Consiliului raional prezentarea cît mai operativă a planurilor de cheltuieli preconizate pentru anul 2013.
   Secretarul Consiliului raional, dl.Valeriu Berzan a solicitat din partea şefilor de secţii, servicii şi Direcţii din cadrul Consiliului raional pregătirea şi prezentarea proiectelor de decizii ce necesită a fi înaintate spre aprobarea consilierilor raionali, în cadrul şedinţei Consiliului ce se preconizează a se desfăşura în luna iunie curent.
   Spre final , vicepreşedintele raionului, dna Maria JIMBEI a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la şedinţă, urîndu-le tuturor o săptămînă cît mai rodnică.
Alexandra VATAV ,
specialist principal SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Stabilirea programului de activitate pentru săptămîna curentă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta