Harta site-ului
Ajutor
SSE Dubăsari Vă informează!
SSE Dubăsari Vă informează!

În temeiul art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.786 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2013”, conform Planului de pregătire la Protecţia Civilă a raionului Dubăsari pentru anul 2013, în scopul pregătirii membrilor Comisiei Situaţii Excepţionale, Punctului de Dirijare, formaţiunile la Protecţia Civilă locale şi a autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi organizaţiilor în caz de pericol sau de declanşare a situaţiilor excepţionale.

La data de   25 aprilie 2013 s-a desfăşurat aplicaţia demonstrativă la Protecţia Civilă în primăria satului Marcăuţi, raionul Dubăsari cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor Protecţiei Civile ale primăriei la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt”.

Aplicațiile s-au desfășurat în conformitate cu programul măsurilor elaborat de către SSE Dubăsari și aprobat de Președintele r. Dubăsari, Președintele Comisiei Pentru Situații Excepționale Dl. Grigore Policinschi.

La orele 8:00 a fost dat semnalul de alarmă; la orele 8:30 s-a desfășurat I ședință a CSE după care a fost verificat starea de pregătire a punctului de dirijare; 9:20 s-a petrecut revista de front a formațiunilor Protecției Civile și tehnicia care a fost implicată la lichidarea consecințelor situațiilor excepționale declanșate în urma cutremurului de pămînt (conform programului).

I modulă - evacuarea Gimnaziului Marcăuți, la semnalul de alarmă și acordarea primului ajutor medical sinistraților – au intervenit: echipa sanitară cu o unitate de transport, grupele operative ale gimnaziului, echipa de menținere a ordinei publice sub conducerea Șefului de post, polițiștii de sector, echipa de salvare deblocare a primăriei dotați cu un excavator și un  tractor cu remorcă . De către colaboratorii SSE Dubăsari a fost prezentată o lecție de acordare a I ajutor medical în caz de înec, prăbușirea sub gheță etc.(  În decursul lunei aprilie, lecții cu privire la acordarea I ajutor medical în caz de înec, acțiunile în caz de incendii și Situații Excepționale, au fost efectuate în toate instituțiile de învățămînt din raionul Dubăsari).

II modulă – incendiu în subsolul casei de cultură - au intervenit: echipa de stingere a incendiilor în dotare un tractor cu cisternă; Protectorii SSE Dubăsari și autospeciala AȚ-8 a PSP Holercani care au efectuat salvarea unei persoane aflate în mediul nefavorabil pentru respirație și  lichidarea incendiului; echipa de menținere a ordinei publice și echipa sanitară.

III modulă – salvarea unei persoane căzute de pe coasta abruptă a stîncii -  au intervenit: echipa de salvare deblocare a primăriei în comun cu salvatorii SSE Dubăsari, echipa de menținere a ordinei publice și echipa sanitară.

           Pentru lucrul efectiv și operativ la lichidarea consecințelor  Situațiilor Excepționale, Președintele CSE a s. Marcăuți domnul Sergiu Bătrîncea a mulțumit membrii formațiunilor protecției civile, colaboratorii IP Dubăsari și colaboratorilor  SSE Dubăsari.

 

Inspector Superior al SPC al Sectiei SE Dubasari

l-nt al s/salvare G.Seremet

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

SSE Dubăsari Vă informează! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta