Harta site-ului
Ajutor
Sprijin financiar pentru revitalizarea sectorului zootehnic
Sprijin financiar pentru revitalizarea sectorului zootehnic

Recent, în cadrul şedinţei Consiliului raional Dubăsari din 6 martie2013, a fost aprobată propunerea Direcţiei agricultură şi cadastru privind petrecerea sărbătorii raionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, precum şi Regulamentul  pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia. Prezentul Regulament a fost supus anterior, dezbaterilor publice, inclusiv prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional şi prevede organizarea unui  concurs pentru stimularea materială a producătorilor agricoli din raion, care au obţinut rezultate remarcabile în anul agricol 2013 la creşterea şi prelucrarea producţiei agricole, consolidarea terenurilor agricole şi micşorareasuprafeţelor de terenuri necultivate, implementarea tehnologiilor performante la prelucrarea solului şi renovarea fermelor pentru creştererea producţiei animaliere. Se prevede alocarea în acest scop a sumei de 112,2 mii lei din bugetul raional.

Concursul dat conţine mai multe capitole de premiere a producătorilor agricoli practic din toate ramurile sectorului agroalimentar prezenteîn raionul nostru, însă deoarece  pe marginea acestui concurs ne-am  expus şi ne vom expune în mai multe materiale, ţin să atrag  atenţie mai  deosebită sectorului zootehnic, care cere o abordare complexă, deoarece acesta în ultimii ani, din lipsa atenţiei din partea statului, a ajuns întro stare, să zic, nu chiar bună.

În Regulamentul menţionat mai sus este stipulat un punct aparte care prevede premierea pentru stimularea agenţilor economici antrenaţi la  renovarea fermelor şi începerea activităţii de creştere a produselor animaliere în anul 2013. inclusiv:

                                           I loc – 3000 lei

                                           II loc – 2000 lei

                                           III loc – 1000 lei

                                           Total – 6000 lei

Această măsură vine să acorde un sprijin suplimentar celor stipulate în Reguamentul privind susţinerea financiară din Bugetul de stat pentru sectorul agrar pentru anul 2013 aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 152din 26.02.2013.

O să atragem o atenţie mai deosebită la 2 măsuri - 6 şi 7 din Regulamentul menţionat, celea ce vizează stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice şi stimularea ameliorării efectivului de animale.

Măsura 6. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Subvenţia este acordată pentru procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor  zootehnice de bovine. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului  tehnologic nou, achiziţionat începînd cu anul 2012, iar pentru fermele zootehnice de bovine şi a materialelor de construcţie, inclusiv lucrări de proiectare, achiziţionate după 1 noiembrie 2012, conform facturilor, după caz,  invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), după cum  urmează:

- pentru fermele zootehnice de bovine – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu;

-  pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul utilajului tehnologic.

Lista utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie care sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri de sprijin se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

Trebuie de atras atenţia că pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea subvenţiei acordate în condiţii generale. Să vedem cine intră în categoria tînăr fermier – producător agricol, înfiinţat cu cel puţin un an înaintea depunerii cererii de acordare a subvenţiei într-o localitate rurală, a cărei fondator şi administrator unic sînt persoane fizice cu vîrsta între 18-30 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului şi deţine studii şi pregătire profesională în domeniul ce vizează investiţia pentru care se solicită subvenţie.

Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

Mijloacele financiare prevăzute pentru menţinerea fondului genetic se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli al Întreprinderii de Stat "Centrul Republican  pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, aprobat de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.

Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu  categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele de prăsilă, inclusiv din străinătate, începînd cu 1 ianuarie 2012, cu condiţia că acestea nu au fost subvenţionate din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2012.

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, după cum  urmează:

-  vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65lei/kg;

-  vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni – 60 lei/ kg;

-  vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 25 lei/kg;

-  scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei/kg;

   -  berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei/kg;

   -  mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei/kg;

   -  iepuri de casă de reproducţie – 50 lei/ kg;

   -  mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei/unitate;

   -  forme parentale de pui cu vîrsta de o zi (rase grele, mixte, uşoare) – 20 lei/unitate.

     În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:

   -  3 capete vaci/junci la fermele de bovine;

   -  5 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;

   -  10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;

   -  8 iepuroaice la fermele de iepuri;

   - 10 mătci de albine la stupine;

   - 100 forme parentale de pui cu vîrsta de o zi.

Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.

Beneficiarul subvenţiei nu este în drept să înstrăineze/sacrifice obiectul subvenţionării timp de:

   -  4 ani – pentru vaci, junci;

   -  2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;

   -  1 an – pentru vieri, iepuri;

   -  3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.

 

                                                                               Popuşoi Valeriu, specialist principal,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Sprijin financiar pentru revitalizarea sectorului zootehnic - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta