Harta site-ului
Ajutor
Spre atenţia locuitorilor raionului Dubăsari!!!
Spre atenţia locuitorilor raionului Dubăsari!!!

Luînd în consideraţie, că protecţia sănătăţii populaţiei este o funcţie prioritară a statului, un rol important în exercitarea acestei funcţii o are şi administraţia publică locală, care este şi fondatorul instituţiilor medicale din teritoriul respectiv. Finanţarea absolut majoritară a instituţiilor medicale se efectuează din Fondurile  asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare FAOAM) şi, prin urmare, de acumularea surselor financiare în aceste fonduri depinde finanţarea instituţiilor medicale şi calitatea serviciilor medicale prestate de acestea.

Una din sursele FAOAM este achitarea primelor de asigurare de către persoanele neasigurate, prevăzute în anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XZ din 26.12.2002: proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari; fondatorii de întreprinderi individuale; titularii de patent de întreprinzător; alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern.

Pînă Ia 31.03.2014 persoanele enumerate beneficiază de o reducere a primei de asigurare de 50%, iar proprietarii de terenuri agricole de 75%. Cumularea FAOAM în cuantumul stabilit atrage după sine creşterea finanţării instituţiilor medicale, volumul şi calitatea serviciilor medicale prestate, ce este favorabil atît pentru beneficiari, cît şi pentru prestatorii de servicii medicale. Vă informăm, că proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, începînd cu 01.01.2014, au obligaţia să achite prima de asigurare în mărime de 1014 lei pînă la 31.03.2014. Începînd cu data de 01.04.2014 costul poliţei de asigurare va constitui 4056 Iei şi se vor impune penalităţi conform legislaţiei în vigoare.

Pentru primirea poliţei de asigurare medicală, proprietarul este obligat să se prezinte la reprezentantul Agenţia Teritorială Centru în teritoriu cu sediul: s.Coşniţa, str. Păcii nr. 8, unde va prezenta următoarele acte:

•Actul de identitate valabil, original şi copie            ( buletinul de identitate, formular nr.9, paşaport de tip vechi cu IDNP  (sau fară IDNP în cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare), paşaport internaţional);

•Actul care stabileşte statutul de proprietar, original şi copie (titlul de proprietar de pămînt agricol, sau: contractul de vânzare - cumpărare a pămîntului, contractul de donaţie; certificat de moştenire);

•Bonul privind achitarea primei de asigurare.

Fiind persoană asigurată, cetăţeanul Republicii Moldova beneficiază de tot spectrul serviciilor medicale prevăzute de Programul Unic          atăt în medicina primară cît şi spitalicească, cheltuielile fiind acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Contribuţia fiecăruia contează!!!

 

Ivanov Natalia, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Spre atenţia locuitorilor raionului Dubăsari!!! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta