Harta site-ului
Ajutor
Spre atenţia contribuabililor!
Spre atenţia contribuabililor!

      Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari Vă informează că, potrivit noţiunilor de bază prevăzute în art.5 alin.(6) al Codului fiscal, orice activitate conform legislaţiei, desfăşurată de către o persoană, care are drept scop obţinerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza acordului (contractului) de muncă, sau, în urma desfăşurării căreia, se obţine venit, reprezintă activitate de întreprinzător, afacere (business), iar în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele şi reprezentanţele, înfiinţate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la începerea activităţii lor economice.
     În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător fără înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, conform art.263 alin.(1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova se aplică amendă de la 50 la 150 unităţi contravenţionale, ceea ce constituie de la 1000 lei la 3000 lei.
      În cazul în care practicaţi activităţi care sunt prevăzute în Legea  cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, puteţi solicita patenta de întreprinzător pe o durată minimă de o lună sau pe o durată mai mare în limita lucrărilor sezoniere efectuate.  
      Pentru a obţine patentă de întreprinzător urmează să Vă prezentaţi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari cu următoarele acte:
- Copia buletinului de identitate;
- 2 fotografii 3x4;
- Documentul ce atestă achitarea taxei pentru patenta de întreprinzător;
- Documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei; 
- Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei;
- Copia permisului de conducere, copia paşaportului tehnic al mijlocului de transport utilizat la efectuarea serviciilor. 
     Solicităm conştientizarea de către Dvs., nu doar a drepturilor, dar şi a obligaţiunilor de care dispuneţi faţă de societate şi mizăm pe conştiinţa Dumneavoastră de cetăţean onest în scopul stabilirii unei relaţii durabile şi eficiente de parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat, bazată pe respect, corectitudine şi transparenţă. 
  
                                                                                                Direcţia administrare fiscală    

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Spre atenţia contribuabililor! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta