Harta site-ului
Ajutor
Spre atenția contribuabililor!
Spre atenția contribuabililor!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari  comunică că, potrivit prevederilor art.18 lit.e) din Codul fiscal sursele de venit impozabile includ creşterea de capital definită la art. 37 alin. (7),  adică suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

Conform prevederilor art.37 alin.(2) lit.c) şi lit.d) din Codul fiscal active de capital sînt proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător şi terenurile.

Conform prevederilor art.83 şi art.87 ale Codului fiscal persoanele fizice rezidente care au obligaţii privind achitarea impozitului, sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la  impozitul pe venit şi să achite impozitul nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Art.50 alin. (4) al Legii cu privire la notariat dispune că răspunderea pentru comunicarea preţului nereal al bunului înstrăinat, în procesul încheierii actului juridic o poartă partea vinovată.

În vederea asigurării exercitării principalului obiectiv de dezvoltare continuă a Serviciului Fiscal de Stat, care constituie - majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor, prin prezenta, intervenim cu adresarea privind necesitatea conformării benevole la prevederile legislaţiei în vigoare, măsură care va preîntâmpina aplicarea de către organele competente a instrumentelor legale în vederea depistării şi stopării oricăror scheme de evaziune fiscală.

Solicităm conştientizarea, nu doar a drepturilor, dar şi a obligaţiunilor de care dispun contribuabilii faţă de societate și mizăm pe conștiința Dumneavoastră de cetățeni onești în scopul stabilirii unei relații durabile și eficiente de parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat, bazată pe respect, corectitudine și transparență.

Direcția administrare fiscală

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Spre atenția contribuabililor! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta