Harta site-ului
Ajutor
Spartachiada raională la Volei între instituţiile de învăţămînt liceale
Spartachiada raională la Volei între instituţiile de învăţămînt liceale

Sîmbătă la data de 15 martie anul curent în s. Pîrîta sala Şcolii sportive pentru juniori şi tineret şi sala de sport a gimnaziului Pîrîta a fost  desfăşurată  Spartachiada raională la proba „Volei” juniori şi junioare între instituţiile de învăţămînt preuniversitar treapta liceală. Scopul şi sarcinile acţiunii fiind: Descoperirea noilor talente, selectarea juniorilor şi formarea echipei pentru participarea la jocurile republicane ale juniorilor.  Promovarea modului sănătos de viaţă prin practicarea probei de sport „Volei”   Conform ofertelor prezentate de fiecare echipă, la acţiune au participat aproximativ 120 elevi şi 14 profesori de educaţia fizică din şase licee a raionului: L.T. „Ion creangă” (s.Coşniţa), L.T. „Vlad Ioviţă” (s.Cocieri) , L.T. „Mihai Eminescu” (or.Dubăsari), L.T. Doroţcaia, L.T. „Ştefan Cel Mare şi Sfînt”, L.T. Holercani. Conform regulamentului echipele au fost divizate în două grupe: grupa A-juniori şi grupa B-junioare. Pentru a petrece jocurile întrun mod  normal şi mai comod pentru echipe s-a propus de a le împărţi iarăşi în două subgrupe conform tragerii la sorţ. Jocurile la junioare s-au disputat în sala sportivă a gimnaziului Pîrîta, iar a juniorilor în sala şcolii sportive. Fiecare echipă în parte a demonstrat de un joc puternic, spectaculos şi prietenos avînd ca scop un singur gînd de a obţine la maxim victorie. Echipele plasate pe primele trei locuri la juniori şi junioare au fost menţionate cu diplome de gradul respectiv şi cadouri de preţ ( mingi de volei). De asemeni au fost menţionaţi la juniori : Cel mai bun jucător al Spartachiadei – Bacioi Viorel, cel mai bun atacant – Bacioi Vadim (ambii L.T. Doroţcaia). La junioare: cea mai bună atacantă - Rotari Veronica, L.T. Holercani, cea mai bună jucătoare – Hohlov Irina, L.T. Doroţcaia. Locurile la junioare s-au repartizat: Locul IV – liceul teoretic „Vlad Ioviţă” din s.Cocieri, profesor de ed. fizică Darii Sergiu, Locul III – liceul teoretic „Ion Creangă”s. Coşniţa, profesor de ed. fizică Petru Petrov, Locul II – liceul teoretic Doroţcaia, profesor de ed. fizică Ctitor Vladimir , Locul I – liceul teoretic Holercani, profesor de ed. fizică Porubin Sergiu. La juniori: Locul IV – liceul teoretic Grigoriopol, profesoară de ed. fizică Vlas Svetlana. Locul III – liceul teoretic „Ion Creangă” s.Coşniţa, profesor de ed. fizică Nacul Eugen. Locul II – liceul teoretic „Mihai Eminescu”or.Dubăsari, profesor de ed. fizică Ştefan Cuşnir. Locul I – Doroţcaia, profesor Nicolaev Andrei. Aducem mulţumiri d-nei Larisa Braducean şefa DÎTS, Serviciului transport, directorului ŞSRJT dl V. Nagalisov pentru buna pregătire a sălii cu inventarul necesar şi implicarea directă la desfăşurarea activităţii, directoarei Feodora Verlan, asistenţei medicale d-a Onilov Vera întregului colectiv de arbitri, profesorilor de educaţiea fizică pentru buna pregătire a elevilor către acţiunea menţionată. La activitate a fost prezent preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi, care a venit nu numai cu prezenţa şi susţinerea la acţiune, dar şi ca un amator de volei dumnealui a dat un sfat necesar şi potrivit  la timp  fiecărei echipe în parte.

 

                            M. Iaviţa specialist principal în domeniul tineret şi sport DÎTS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Spartachiada raională la Volei între instituţiile de învăţămînt liceale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta