Harta site-ului
Ajutor
Spartachiada Asociaţiei Sindicale Teritoriale Dubăsari, ediţia a II-a
Spartachiada Asociaţiei Sindicale Teritoriale Dubăsari, ediţia a II-a

Pe data de 21 august 2013 a avut loc şedinţa Consiliului Sindical al Federaţiei SINDASP. Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele AST Dubăsari, dna Raisa Spinovschi.
La această şedinţă a fost aprobat Regulamentul cu privire la petrecerea Spartachiadei, ediţia a II-a, care se va desfăşura în perioada 7-8 septembrie 2013, la „PopaS”, s. Molovata Nouă.
La această spartachiadă sînt invitaţi de a participa toate organizaţiile primare membre ale AST Dubăsari a Federaţiei SINDASP.
 
Regulamentul
Spartachiadei Asociaţiei Sindicale Teritoriale Dubăsari care se va desfăşura 
în perioada 7-8 septembrie 2013

I.Dispoziţii generale

Spartachiada Asociaţiei Sindicale Teritoriale(AST) Dubăsari a Federaţiei SINDASP din Republica Moldova se organizează în scopul:
-propagării pe larg a culturii fizice şi sportului;
-ameliorării activităţii sportive în colectivele de muncă.

II.Organizarea competiţiilor

Organizarea şi desfăşurarea Spartachiadei se efectuează de către AST Dubăsari în comun cu organizaţiile sindicale primare. Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor se efectuează de către Colegiul principal de arbirti al Spartachiadei.
Organizaţiile primare sindicale, vor prezenta nu mai tîrziu de 5 septembrie 2013, ofertele privind numărul de participanţi la fiecare probă, conform următorului tabelei:

III.Ordinea desfăşurării Spartachiadei
Competiţiile se desfăşoară conform regulilor în vigoare din Republica Moldova şi a prezentului Regulament în două etape.
Prima etapă - AST Dubăsar desfăşoară competiţii în cadrul asociaţiei.
Etapa a doua – selectarea echipei la competiţiile din cadrul Federaţiei SINDASP
IV.Probele sportive
Competiţiile sportive se desfăşoară între echipele organizaţiilor primare sindicale la 5 probe de sport:
Volei, mini-fotbal, şah, dame, tenis de masă, tragerea otgonului.
Toate probele sportive se desfăşoară în corespundere cu prezentul Reulament şi cu regulile sportive în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
   AST Dubăsar va procura şi se va prezenta la competiţii cu inventarul sportiv (mingi, seturi de şah şi dame, ceasuri sportive, palete, bile pentru tenis de masă)
V.Programul competiţiilor
Volei – componenţa echipei mixtă (bărbaţi, femei)-7 persoane, trei partide.
  sistema de desfăşurarea a competiţiilor este determinată de Colegiul principal de arbirti în dependenţă de numărul de echipe participante, Colegiul principal de arbirti va fi organizat de comun cu şcoala sportivă din raion.
Echipele se prezintă obligatoriu la competiţii în formă sportivă, unică.
Mini-fotbal – componenţa – 6 persoane, bărbaţi.
Jocurile se desfăşoară conform regulilor la mini-fotbal (2 reprize a căte 15 min, cu întrerupere de 5 min). Sistema de desfăşurare a coompetiţiilor este determinată de Colegiul principal de arbirti în dependenţa de număr de echipe participante.
Echipele se prezintă obligatoriu la competiţii în formă sportivă cu numere pe tricou, mingele sale şi încălţăminte moale (hete, tenis).
Şah şi dame 
Durata partidelor:
-la şah – căte 30 minute pentru fiecare jucător, în total o oră 30 minute pentru partidă;
-la dame 3 partide – căte 20 minute pentru fiecare partidă discutată, în total 60 minute pentru fiecare întîlnire discutată. 
      Clasamentul se stabileşte conform numărului de puncte acumulate: victorie – 1 punct, remiză – 0,5 puncte, înfrîngere – 0 puncte.
-În caz dacă două sau mai multe echipe au acumulat acelaşi număr de puncte clasamentul se stabileşte potrivit rezultatului jocului personal sau de la numărul de victorii şi jocul între echipe.
Tenis de masă  din 5 partide.
Tragerea otgonului.
Sistema de desfăşurare a competiţiilor este determinată de Colegiul principal de arbirti conform regulilor de joc a fiecărei probe.
VI.Stabilirea şi premierea învingătorilor
Învingătorii la etapa finală a Spartachiadei  se definesc după numărul de puncte acumulate de participanţi cu conferirea locurilor I, II, III. Echipele clasate pe locul I, II şi III la fiecare disciplină sportivă se premiază cu diplome şi cupe comemorative.
   Selecţionatele care în disputa generală, conform punctajului acumulat, sau clasat pe locurile I, II şi III se premiază cu diplome şi cupe comemorative.
VII.Ofertele de participare
 În ziua sosirii selecţionatelor reprezentanţii echipelor sunt obligaţi să prezinte Colegiul principal de arbirti ofertele de participare la fiecare probă după forma stabilită.
Model

L.Ş.                 Preşedintele asociaţiei sindicale/ semnătura/ numele, prenumele
Reprezentantul echipei/ semnătura/ numele, prenumele
Au fost admise la competiţii _______ persoane
Medic / semnătură/ numele, prenumele

La cerere se anexează poliţa de asigurare, buletinul de identitate a fiecărui membru al echipei, copia ultimei înregistrări a activităţii din carnetul de muncă semnat de conducătorul şi şeful secţiei de cadre a unităţii.
VIII.Ordinea înmînării protestului
Reprezentantul sau antrenorul echipei care înaintează protestul este obligat imediat după joc să prevină arbitrul şi reprezentantul echipei adverse înaintarea protestului. Protestul în scris trebuie să fie exhaustiv, să conţină motivarea şi pe parcursul a două ore să fie prezentat de arbitri.
Protestul neprezentat la timpul stabilit nu se examinează.
În caz dacă apare vre-un protest arbitrii sunt obligaţi să prezinte în aceeaşi zi Colegiul principal de arbirti procesul-verbal al competiţiei, o explicaţie privind protestul înaintat, dar dacă protestul poate fi soluţionat pe loc, atunci arbitrul are dreptul să satisfacă motivul protestului de sine stătător. În cazul unei înlocuiri nereglamentare, echipa este exclusă din competiţii, rezultatele sunt anulate.
IX.Finalizarea Spartachiadei
Toate cheltuielile ce ţin de  cazare, alimentare, inventar sportiv, decorare,remunerarea Colegiului de arbitri, rechizite de birou vor fi suportate de către AST  Dubăsari, iar cele de transport pentru deplasarea echipelor din contul organizaţiilor primare.


Comitetul sindical

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Spartachiada Asociaţiei Sindicale Teritoriale Dubăsari, ediţia a II-a - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta