Harta site-ului
Ajutor
Sîntem proprietari ai pămîntului sau nu?
Sîntem proprietari ai pămîntului sau nu?

Deoarece primăvara bate la uşă şi  ultimele pete de zăpadă în scurt timp vor dispărea de pe cîmp, lanurile  însămînţate cu culturi de toamnă sunt în aşteptarea hranei cu îngrăşăminte minerale în speranţa unei roade bogate, avînd deja un necesar de umiditate din start.  Deţinătorii de teren agricol amplasat după traseul „Tiraspol-Rîbniţa” s-au pregătit din timp cu necesarul de îngrăşăminte minerale, cu tehnica respectivă pregătită către lucrările de cîmp, întru efectuarea acestor lucrări agricole.
   Bine ar fi să fie bine, dacă nu ar fi dependenţa de autorităţile transnistrene întru permisiunea accesului liber la prelucrarea acestor terenuri. Începînd cu anul 2006, cînd în urma înţelegerilor dintre părţi, s-a ajuns la eliberarea aşa numitor certificate vremelnice de trecere liberă, în prelucrarea acestor terenuri, care constituie 6337 ha., autorităţile transnistrene anual, către sfîrţitul anului agricol, în formă scrisă confirma accesul liber la aceste terenuri. Către finele anului agricol 2013, această confirmare nu a parvenit. Luînd în consideraţie îngrijorările deţinătorilor de teren, întru prelucrarea, însămînţarea dar şi recoltării roadei, fără a avea o garanţie de trecere liberă, Consiliul raional prin intermediul Direcţiei agricultură şi cadastru a făcut multiple adresări, către administaraţia or. Dubăsari, întru redresarea situaţiei ce priveţte accesul liber, prezentînd totalmente necesarul de documente prevăzut de mecanizmul aprobat din 2006, însă fără izbîndă. Totodată, pînă la prezent au avut loc 3 şedinţe comune a Biroului de reintegrare a Republicii Moldova cu autorităţile de la Tiraspol sub egida OSCE, privind rezolvarea trecerii libere peste acest traseu, cu părere de rău, care la fel  nu au dat nici un rezultat de soluţionare. Unica cerinţă a părţii transnistrene este, ca agenţii economici, precum deţinătorii individuali de teren agricol să se înregistreze în organele respecive din or. Dubosari, ca apoi să fie predate în arendă, sub impozitarea respectivă. Deaceea, pe data de 11.02.2014, sub prezidarea Preşedintelui raionului dl. Gr. Policinschi, a avut loc şedinţa de lucru cu toţi deţinătorii de teren de după traseu din s. Doroţcaia, Pîrîta, Coşniţa, Molovata-Nouă, Cocieri, întru discutarea situaţiei create şi a aprobării unei decizii privind luarea de măsuri în depăşirea situaţiei create. În urma dezbaterilor s-a decis: 
-Deţinătorii de teren agricol nu se vor adresa autorităţilor transnistrene pentru a fi înregistraţi, deoarece în urma acestui pas vor pierde dreptul de proprietate privată.
-Vor fi estimate şi se va cere restituirea cheltuielilor suportate la  pregătirea şi însămînţarea suprafeţelor cu culturi de toamnă, precum a arăturii  de toamnă efectuată, din partea Guvernului RM, în caz de nesoluţionare a situaţiei cu accesul la aceste terenuri.
-În cadrul vizitei de lucru a vice prim-ministrului Guvernului RM dl. V Lazar, pe data de 18.02.2014 în teritoriu, de informat cu decizia şi procesul verbal a şedinţei nominalizate.

Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Sîntem proprietari ai pămîntului sau nu? - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta