Harta site-ului
Ajutor
Serviciul suport monetar instituit în raionul Dubăsari
Serviciul suport monetar instituit în raionul Dubăsari

Serviciul Suport monetar este instituit în baza deciziei Consiliului raional nr. 04-06 din 25.09.2018 în cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, Secția prestații sociale.
Serviciul are drept scop susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate.
Obiectivele Serviciului sunt următoarele:
1) facilitarea depășirii situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată;
2) acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităților identificate;
3) prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate;
4) asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificării suportului monetar, conform necesităților.
Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență. Identificarea familiilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea măsurilor de asistență socială sub formă de suport monetar se realizează de către asistentul social comunitar și/sau familiile/persoanele defavorizate sunt referite de către medicul de familie, asistentul medical, reprezentantul autorităților administrației publice locale, instituțiile rezidențiale în procesul de dezinstituționalizare, instituțiile de drept, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și/sau la solicitarea directă a unuia dintre membrii familiei/persoanei defavorizate sau a reprezentantului legal al acesteia.
Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs.
Pentru familiile beneficiare de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, la stabilirea dreptului la suport monetar se vor lua în considerare necesitățile menţionate în acordul de cooperare semnat de către beneficiar și structura teritorială de asistență socială, evitându-se dublarea asistenței acordate.
Considerăm că Serviciul social de suport monetar nou creat, de către Consiliul raional, va spori soluționarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă familiile defavorizate, evitându-se pericolul de îngheț în perioada rece a anului și prevenirea instituționalizării în Centrele de plasament a adulților.
 
Zinaida STASEV, șef Secție prestații sociale
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul suport monetar instituit în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta