Harta site-ului
Ajutor
Serviciul îngrijire socială la domiciliu din raionul Dubăsari
Serviciul îngrijire socială la domiciliu din raionul Dubăsari

  Scopul serviciului: acordarea serviciilor de îngrijirire la domiciliul persoanelor solitare, prevenirea instituționalizării și menținerea acestora într-un mediu familial și social.                                               Beneficiari ai serviciului sunt pensionarii singuratici, persoanele cu dizabilități, care nu au  copii apți pentru muncă sau copiii sunt plecați peste hotare și au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu.                                                            Serviciile  sunt efectuate de către lucrătorul social, angajat în Serviciul îngrijire socială  la domiciliu.                                      În raionul Dubăsari Serviciul  îngrijire socială la domiciliu are la evidență 163 beneficiari  cărora le sînt prestate servicii de îngrijire la domiciliu de către :

 

 

 •   1 șef Serviciu îngrijire socială la domiciliu                                                                      
 •  22  lucrători sociali.                                                                                                                                Lucrătorii sociali sînt persoanele care deservesc 8-10 persoane după caz, se deplasează la domiciliul acestora de 2-3 ori pe săptămînă și acordă următoarele servicii:
 •  Suport moral;
 • Acordarea suportului la procurarea din mijloacele financiare ale beneficiarului a produselor alimentare, mărfurilor de uz casnic și a medicamentelor;
 • Suport la prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);
 • Suport la plata din sursele financiare ale beneficiarului a unor servicii comunale;
 • Îngrijirea locuinței și gospodăriei;
 • Predarea și aducerea obiectelor de uz casnic și a hainelor la spălat, curățătorie chimică, reparație;
 • Suport pentru realizarea igienei personale;
 • Organizarea procesului de adaptare a locuinței la nevoile persoanei;
 • Antrenarea în activități sociale și culturale;
 • Îndeplinirea doleanțelor legate de corespondența cu rudele și prietenii;
 • Acordarea suportului în organizarea procesului de procurare și transportare a combustibilului la domiciliu din mijloacele financiare ale beneficiarului;
 • După caz, încălzirea sobelor.

    În scopul îmbunătățirii calității Serviciilor de îngrijere socială la domiciliu de către, șef Serviciul îngrijire sociale la domiciliu  este  petrecut lunar ședința  de supervizare colectivă.  Pe parcursul anului lucrătorii  sociali  au  fost  evaluați sub aspectul calității prestării serviciilor la domiciliul persoanelor singuratice și cu dizabilități.                                                                                                                                                                    În rezultatul evaluării activității lucrătorilor sociali și stării socio-materiale a persoanelor deservite, menționăm că majoritatea beneficiarilor serviciului corespund prevederilor Regulamentului de activitate a Serviciului îngrijire socială la domiciliu, aprobat prin Dispoziția Președintelui raionului nr. 20 – n din 13.02.2013

                                                                                                                        Șef SÎSD  A. Vancea

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul îngrijire socială la domiciliu din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta