Harta site-ului
Ajutor
Serviciul de asistenţă socială comunitară
Serviciul de asistenţă socială comunitară

Serviciul de asistenţă socială comunitară are drept scop prestarea asistenţei sociale pentru prevenirea şi depăşirea situaţilor de dificultate la nivel de comunitate. Deasemenea cel mai important serviciu prestat în cadrul SASC este implimentarea Legii nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unei sume băneşti stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.
Serviciul de asistenţă socială comunitară este un serviciu creat pe linga structura teritorială de asistenţă socială din subordinea Consiliului raional, in conformitate cu legislaţia. În activitatea sa Serviciul de asistenţă socială comunitară se conduce de legislaţie, dispozţiile si instrucţiunile Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei, deciziile autoritaţiilor administraţiei publice locale, structurii teritoriale de asistentă socială, alte acte normative, precum si de Regulamentul.
Serviciul de asistenţă socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice si personele juridice, indiferent de forma de proprietate, in vederea solutionarii situaţiilor de dificultate a persoanelor, familiilor si grupurilor sociale la nivel de comunitate. Conform programului de activitate al Direcţiei asistenţă socială Dubăsari, Serviciul de asistenţă socială comunitară au prezentat măsurile şi problemele cu care sau confruntat pe parcursul lunii IULIE 2012.
În total pe tot raionul Dubăsari au fost 322 cetăţeni audiaţi de către asistenţii sociali din comunităţi, au fost vizitaţi la domiciliu 110 de beneficiari, conform listelor de plate au beneficiat de ajutor social 273 de persoane cu o suma de 237 958 mii lei. Din partea Fondului local de susţinere socială a populaţiei 62 de beneficiari li s-au acordat o suma de bani pentru procurarea produselor alimentare şi a medicamentelor. La fel au fost organizate şedinţi pentru ocrotirea dreptului copilului de comun acord cu APL, obiectivul principal al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate constă în garantarea şi promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial, ţinînd seama, în primul rînd, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic. Totodată, Comisiile trebuie să asigure alegerea formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate.
În cadrul Consiliului raional a fost organizată de catre specialiştii DAS o supervizare în grup cu toţi asistenţii sociali comunitari unde sau discutat problemele cu care se confruntă de zi cu zi. Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii situaţiei dificile, precum şi asigurarea integrării sociale eficiente.
Pentru soluţionarea problemelor sau careva propuneri ni le puteţi adresa pe saitul www.dubasari.md sau la telefonul 0248-43-264, 0248-44-752.Şef Serviciu asistenţă socială comunitară Olga Vascan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
0snIPPjZ
2017-06-22 02:37:56
These are beualifut. COS is doing summer sandals this season in similar style - cross between a sandal and a lace-up in white leather. It's up on their site right now.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul de asistenţă socială comunitară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta