Harta site-ului
Ajutor
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică-succese şi realizări în anul 2013
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică-succese şi realizări în anul 2013

     Anul 2013 a constituit un bogat început de activitate şi o explorare de noi idei din capitolul psihologiei şi acordării asistenţei psihopedagogice  copiilor din raionul Dubăsari, precum şi pentru familiile acestora. La data de 08 aprilie 2013 prin decizia Consiliul raional Serviciul şi-a completat  pesonalul auxiliar cu încă 4 unităţi de personal şi anume psihopedagog, pedagog învăţămînt secundar şi general preuniversitar, pedagog preşcolar, logoped. Tot în perioada acestui an s-a amenajat sediul Serviciului, s-a înzestrat cu tehnică şi mobilier necesar pentru activitate, s-au creat condiţii bune pentru activitatea întregului colectiv.
      În perioada prestării serviciilor de asistenţă psihopedagogice toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar din raion  au primit un bogat suport psihologic teoretic şi practic pentru a activa într-o nouă direcţie, una modernă, luminoasă, unde fiecare copil se simte important. Serviciul a creat un accent destul de profund de importanţă psihologică în activitatea de zi cu zi a colaboratorilor din instituţiile de învăţămînt. Accentul cade pe valorile general umane, pe comunicarea asertivă dintre persoane, pe cultivarea stimei şi respectului faţă de cel de aproape, pe gîndirea pozitivă, pe dezvoltarea responsabilităţii şi opiniei proprii a fiecărui copil, a fiecărei persoane ce tinde spre autorealizare.
       Pe parcursul întregului an specialiştii Serviciul s-au deplasat în instituţiile de învăţămînt din raionul Dubăsari unde au evaluat copiii cu cerinţe educative speciale în baza demersurilor referite de instituţii, au discutat cu părinţii acestor copii, au elaborat un şir de recomandări pentru toate persoanele care pot ajuta într-un fel sau altul aceşti copiii. La moment instituţiile de învăţămînt din raionul Dubăsari înregistrează un număr de  386 copii cu CES dintre care 69 dintre ei învaţă după un plan educaţional individualizat. Este un succes evident că toţi aceşti copii, în anul 2013  frecventeză şcoala, indiferent de diagnoza pe care o au.
      Pe parcursul anului s-au desfăşurat zeci de seminare teoretice şi practice, cu scopuri şi obiective de lucru diferite, dar care au promovat un curent major de incluziune şcolară şi socială. Tot în perioada acestui an Serviciul a participat şi , la rîndul său, a organizat seminare republicane, unde am încercat să promovăm activitatea psihologică raionului Dubăsari.
    Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică este şi un promotor în prevenirea violenţei asupra copilului, capitol la care s-a organizat un program de dezvoltare a competenţelor relaţionale ale copiilor bazat pe film şi activităţi interactive, unde au participat diriginţi din fiecare instituţie preuniversitară din raion.
     În anul 2013 s-a creat un nou Serviciu care va tinde permanent să deschidă noi orizonturi  pentru copiii raionului Dubăsari, să formeze o punte între problemă şi soluţie, să acorde ajutor oricărei persoane care, cu sau fără vina ei, a ajuns într-o situaţie dificilă.
 
 SAP Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică-succese şi realizări în anul 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta