Harta site-ului
Ajutor
Serviciul de asistenţă psihopedagogică în activitate de lucru
Serviciul de asistenţă psihopedagogică în activitate de lucru

 
 Conform planului de activitate Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică a realizat vizite de lucru în instituţiile de învăţământ preuniversitar: gimnaziul Molovata, liceul teoretic „Vlad Ioviţă” Cocieri, liceul teoretic „Ion Creangă” Coşniţa cu scopul de a acorda asistenţă metodologică şi psihologică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, profesorilor şi cadrelor didactice de sprijin. Serviciul de asistenţă psihopedagogică a acordat asistenţă educaţională la 16 copii din instituţiile enumerate mai sus.  Specialiştii au asistat la ore în clasele în care învaţă elevi cu cerinţe educaţionale speciale, au monitorizat implicarea acestor elevi în procesul de predare-învăţare, cu abordarea individualizată conform planului educaţional individualizat realizat de profesorul de disciplină în colaborare cu echipa PEI.  În procesul de asistare la lecţii s-a observat că copiii cu cerinţe educaţionale speciale sînt ghidaţi eficient de cadrele didactice de sprijin şi profesori pentru a le ajuta să-şi depăşească barierele din calea învăţării şi să se încadreze în activitatea şi în colectivul clasei. Cadrele didactice sunt o verigă activă în procesul de implementare a planului educaţional individualizat, predarea se bazează pe diferenţiere în cunoştinţe şi experienţele copiilor, pedagogii cunosc particularităţile acestor copii, specificul lucrului cu ei, folosesc metode şi tehnici de lucru care î-i ajută să devină participanţi activi la procesul de instruire şi educaţie. Majoritatea elevilor cu ajutorul profesorilor şi a cadrelor didactice de sprijin şi-au dezvoltat competenţa de a comunica asertiv,  încrederea în forţele proprii, stima de sine, şi-au diminuat unele aspecte anxioase şi complexe de personalitate, fapt care facilitează încadrarea mai eficientă în procesul educaţional.  Asistînd la lecţiile de matematică, română, geografie, fizică am fost plăcut surprinşi de utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare abordate de către profesorii:  Cebotari Elena, Cebotari Tatiana (gimnaziul Molovata); Daţco Eduard, Barabaş Iulia, Bejenari Elena, Casianov Elena ( LT Cocieri); Malai Galina, Moţpan Nina (LT Coşniţa).  În cadrul orelor elevilor li s-a oferit material didactic adaptat cerinţelor lor, copiii au lucrat cu fişe individuale, s-au implicat în activităţi de grup, au lucrat  în perechi. Specialiştii SAP au monitorizat progresele elevilor care studiază în baza programelor educaţionale individualizate, venind cu recomandări de perfecţionare a PEI- urilor, curriculum-urilor modificate.  Cadrele didactice de sprijin : Isacova Svetlana, Tanasiev Ina, Larionov Maria participă la activităţile din clasă  împreună cu profesorii, acordînd ajutor copiilor care au anumite dificultăţi în receptarea şi înţelegerea materiei predate sau în realizarea sarcinilor. Pe lîngă suportul acordat la ore, cadrele didactice de sprijin organizează în centrele de resurse activităţi individuale în funcţie de necesităţile de reabilitare şi recuperare ale elevilor cu CES, ajută copiii la pregătirea temelor pentru acasă, dezvoltă procesele psihice cognitive prin diferite jocuri didactice. Specialiştii SAP continuă să promoveze educaţia incluzivă în instituţiile de învăţământ din raion.
                                
                                  Potoroca Irina, pedagog învăţămînt preuniversitar SAP.
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul de asistenţă psihopedagogică în activitate de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta