Harta site-ului
Ajutor
Serviciul de asistenţă psihopedagogică în activitate!
Serviciul de asistenţă psihopedagogică în activitate!

Astăzi, 06 noiembrie 2017, conform planului de activitate Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică a realizat reevaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale din gimnaziul Pohrebea şi LT Doroţcaia .
Majoritatea copiilor datorită abordării individualizate, curriculumului modificat, materialelor didactice adaptate şi corelate cu nivelul de dezvoltare şi nevoile de învăţare şi-au format şi dezvoltat competenţe de învăţare şi comunicare. Ne bucurăm că fiecare elev are posibilitatea de a creşte, de a se dezvolta şi de a se simţi apreciat şi important mergând la şcoală.
Cerinţele educaţionale speciale (CES), sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intellectual, sensorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, cultural. Disfuncţiile existente, oricare ar fi natura lor, împiedică elevul să răspundă într-un mod satisfăcător cerinţelor şcolare. Eşecul şcolar atrage după sine şi perturbări în sfera emoţională, sentimente de inferioritate, stimă de sine scăzută, datorită frustrării apar deseori comportamente deviante în relaţiile cu colegii şi profesorii şi situaţia acestor elevi se dereglează  tot mai mult, eşecul la învăţătură fiind însoţit de eşecul de integrare socială. Elaborarea Planului Educaţional Individualizat, curriculum-ului  modificat permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să-şi dezvolte abilităţile necesare, fiind tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. Este îmbucurător faptul că elevii cu dificultăţi de învăţare primesc ajutor din partea cadrelor didactice în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate îmbucurătoare. Educaţia incluzivă îi permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială.
Specialiştii SAP au monitorizat progresele cognitive ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale care studiază în baza programelor educaţionale individualizate, venind şi cu careva propuneri concrete de perfecţionare a acestora.Vom continua să monitorizăm dezvoltarea complexă a acestor elevi pentru a promova o educaţie de calitate.
                                                                                                  Natalia Pisari,psihopedagog SAP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul de asistenţă psihopedagogică în activitate! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta