Harta site-ului
Ajutor
Serviciul de asistență socială comunitară
Serviciul de asistență socială comunitară

Serviciul de asistență socială comunitară este un serviciu creat pe linga structura teritorială de asistență socială din subordinea Consiliului raional, in conformitate cu legislația. În activitatea sa Serviciul de asistență socială comunitară se conduce de legislație, dispozțiile si instrucțiunile Ministerului Muncii, Protectiei Sociale şi Familiei, deciziile autoritațiilor administrației publice locale, structurii teritoriale de asistentă socială, alte acte normative, precum si de Regulament.
Serviciul de asistență socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice si personele juridice, indiferent de forma de proprietate, in vederea solutionarii situațiilor de dificultate a persoanelor, familiilor si grupurilor sociale la nivel de comunitate. Conform programului de activitate al Direcție asistență socială Dubăsari, Serviciul de asistență socială comunitară au prezentat măsurile şi problemele cu care sau confruntat pe parcursul lunii MAI 2012.
În total pe tot raionul Dubăsari au fost 291 cetățeni audiați de către asistenții sociali din comunități, au fost vizitați la domiciliu 132 de beneficiari, au beneficiat de ajutor social 63 de persoane. Din partea Fondului local de susținere socială a populației 51 de beneficiari li s-au acordat o suma de bani pentru procurarea produselor alimentare și a medicamentelor. La fel au fost organizate 11 ședințe pentru ocrotirea dreptului copilului în comun acord cu APL în urma căruia a fost instituționalizat un copil la centrul de plasament de tip familie CONCORDIA – Orașelul Copilăriei. Obiectivul principal al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate constă în garantarea şi promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial, ţinînd seama, în primul rînd, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic. Totodată, Comisiile trebuie să asigure alegerea formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate.
În cadrul consiliului raional a fost organizată de catre specialiștii DAS o supervizare în grup cu toți asistenții sociali comunitari unde sau discutat problemele cu care se confruntă de zi cu zi. Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii situaţiei dificile, precum şi asigurarea integrării sociale eficiente.

Șef Serviciu asistență socială comunitară
Olga Vascan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul de asistență socială comunitară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta