Harta site-ului
Ajutor
Serviciul de asistență psihopedagogică are nevoie de specialiști
Serviciul de asistență psihopedagogică are nevoie de specialiști

  Înanul 2011, pe lîngă Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport a fost instituit Serviciul de asistenţă psihopedagogică, care va acorda asistenţă psihopedagogică tuturor copiilor, inclusiv celor aflaţi în situaţii de risc, psihologilor şcolari, cadrelor didactice, care activează în cadrul instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general, familiei copilului şi autorităţii publice locale. SCOPUL creării Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică este asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor la dezvoltare, educaţie, protecţie, re/integrare în comunitate şi socializare. Direcţiile strategice în activitatea Serviciului, ţin de evaluarea complexă şi multidisciplinară a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor lor specifice, acordarea asistenţei psihopedagogice copilului aflat în situaţii de dificultate, prin elaborarea recomandărilor privind traseul educaţional şi serviciile de suport, organizarea şi acordarea asistenţei metodologice în abordarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Beneficiari ai acestui serviciu sunt copii de 0 – 18 ani, aflaţi în dificultate de dezvoltare, cunoaştere, de învăţare, socială etc., precum şi familiile acestora.
        Prin decizia Consiliului raional nr. 05-03 din 14.12.2012 în cadrul serviciului au  mai fost introduse 8 unităţi, astfel Serviciul de asistenţă psihopedagogică, începând cu 1 ianuarie 2013, va avea următoarea componență: Şef serviciu, psihopedagog; Psiholog; Pedagog educaţie preşcolară; Pedagog învăţămînt primar şi secundar general; Logoped; Chinetoterapeut; Medic neurolog; Psihopedagog, Şofer, Deridicătoare. 
       Serviciul de asistenţă psihopedagogică dispune de 2 unităţi: Şef serviciu, psihopedagog şi Psiholog, însă are nevoie de restul specialiştilor în domeniu enumerați mai sus.
       Pentru depunerea dosarelor, sau alte informații suplimentare, vă puteţi adresa la nr. de tel: 0248 44-857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et.III.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul de asistență psihopedagogică are nevoie de specialiști - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta