Harta site-ului
Ajutor
Serviciile sociale pentru persoanele cu disabilităţi se vor dezvolta şi în raionul Dubăsari
Serviciile sociale pentru persoanele cu disabilităţi se vor dezvolta şi în raionul Dubăsari

În perioada 11-15 martie 2013, vicepreşedintele raionului dna Maria JIMBEI, s-a aflat într-o vizită de studiu în Croaţia (Zagreb), în vederea studierii experienţei acestei ţări în dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu disabilităţi mintale, dezinstituţionalizate din instituţii rezindenţiale.

Această vizită a fost organizată de către Asociaţia „KEYSTONE MOLDOVA” care implementează în ţara noastră, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Programul „Comunitatea incluzivă - Moldova”, finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Fundaţia Soros-Moldova.


În cadrul vizitei de studiu, membrii delegaţiei au făcut cunoştinţă cu căile, metodele de instituire, formele de organizare, activitate şi monitorizare a Serviciului social „Locuinţă protejată”, obiectivul principal al căreia este dezinstituţionalizarea şi incluziunea socială a persoanelor cu disabilităţi mintale, aceştia fiind definite ca parte a sistemului sănătăţii, dar nu a sistemului asistenţă socială.


În Zagreb este instituită Asociaţia sau Organizaţia „Zastupnichi”, care luptă pentru apărarea drepturilor persoanelor cu disabilităţi mintale. Au contribuit activ la elaborarea Convenţiei invalizilor, aprobată de organismele internaţionale.
În temeiul acesteia au înregistrat şi prima „victorie” a lor - dreptul la alegeri, de care erau lipsiţi. Obiectivul la care se luptă acum este – recunoaşterea capacităţii lor de muncă.

În acest context, delegaţia din Moldova a vizitat mai multe servicii de or. Zagreb şi or. Bielovar, beneficiarii cărora sunt angajaţi la lucru, în cadrul centrelor comerciale, de confecţionare, coasere, croşetare a diferitor obiecte (care ulterior sunt realizate), implicarea în amenajarea teritoriilor, în creşterea în sere a legumelor, ş.a., fiind şi remuneraţi respectiv.
Astfel, persoanele cu disabilităţi mintale sunt integrate în societate, bucurîndu-se de aceleaşi drepturi, devenind membri potenţiali ai societăţii. Acesta este şi unul din scopurile Asociaţiei invalizilor – toţi oamenii egali în drepturi.

Colegii din Croaţia au menţionat, că nu a fost deloc uşor crearea unor asemenea servicii. Au fost mai multe impedimente şi la pregătirea actelor de instituire, pregătirea cadrelor, asigurarea financiară, dar cea mai dificilă a fost cea de schimbare a mentalităţii oamenilor, fiind promovat interesul naţional şi nu cel personal.


Se lucrează foarte mult cu fundaţiile străine, au fost şi sînt în căutare de proiecte. Se colaborează intens cu autorităţile publice locale şi centrale prin intermediul şi cu ajutorul cărora asigură funcţionalitatea serviciilor sociale şi respectiv asigură incluziunea socială a persoanelor cu disabilităţi, integrarea lor în comunitate, societate – un scop uman nobil şi generos.


S-a făcut cunoştinţă cu o practică bună de implementare şi realizare a Programului „Comunitatea incluzivă”, practică pe care o vom prelua şi de comun acord cu Direcţia asistenţă socială, IMSP Centrul de sănătate Dubăsari, autorităţile publice locale şi alte instituţii de resort, o vom implementa şi la noi, cale de fapt, pe care am pornit de anul trecut, cînd a fost instituit Serviciul „Locuinţă protejată”, Serviciul asistenţă parentală profesională, Serviciul asistenţă personală, iar anul acesta, recent, a fost instituit Serviciul „Echipa mobilă” şi Serviciul „Casă comunitară”.


M. Jimbei
vicepreşedintele raionului,
responsabil pentru problemele sociale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciile sociale pentru persoanele cu disabilităţi se vor dezvolta şi în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta