Harta site-ului
Ajutor
Serviciile Protecţiei Civile din raionul Dubăsari în acţiune!
Serviciile Protecţiei Civile din raionul Dubăsari în acţiune!


Pe data de 7 septembrie curent a avut loc Aplicaţia  complexă  la protecţia civilă  în cadrul raionului Dubăsari, care s-a derulat sub genericul:"Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor inundaţiilor catastrofale, avariilor de producţie şi epizootiilor”. Controlul a fost efectuat în perioada 05-07 septembrie. Raionul Dubăsari a fost supus controlului stării protecţiei civile și aplicaţii  la protecţia civilă cu verificarea nivelului de pregătire a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, Punctului de conducere şi forţelor  protecţiei civile și serviciile PC din raion. La aplicații și control au fost implicate toate primăriile și agenții economici din teritoriu r. Dubăsari, indiferent de forma de proprietate.  Controlul a demarat cu verificarea inventarului documentar şi s-a finalizat cu aplicaţia practică. Preşdintele raionului Dubăsari, preşedintele  Comisiei situaţii excepţionale, dlGrigore Policinschii a menţionat despreimportanţa şi nivelul înalt de responsabilitate al tuturor membrilor comisiei pentru Situaţii Excepţionale raionale, inclusiv rolul administraţiilor publice locale de nivelul I, în pregătirea şi prezentarea planurilor de activităţi pentru pregătirea sistemului de protecţie civilă din teritoriu, pregătirea formaţiunilor pentru implicare în caz de pericol, prevenirea sau lichidarea în caz de necesitate a posibilelor situaţii excepţionale.

Pe parcursul desfăşurării acestei aplicaţii a fost prezent  conducătorul grupului de control al Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, dl Arcadie Popa, maior al Serviciului de Salvare şi reprezentanţii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al MAI din Republica Moldova. Dumnealui a  menţionat că comisia are ca scop atît monitorizarea pregătirii sistemului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale Dubăsari cît şi şcolarizarea privind implicarea, organizarea, documentarea şi practicile necesare pentru realizarea cu succes a planurilor locale şi republicane din domeniul Protecţiei Civile.

  Scenarul bine pregătit ne-a permis să urmărim receptivitatea, rapiditatea şi calitatea intervenţiilor în cazurile de calamităţi naturale  a  colaboratorilor Seviciului situaţii excepţionale. Dl Arcadie Popa a fost impresionat de tehnica  şi echipamentul prezentat. Toate acţiunile serviciilor: Salvatori şi pompieri, Serviciul asistenţă medicală, Serviciul menţinerea ordinii publice, batalionul Nr.3, Î.S. „Drumuri Dubăsari”, Serviciul aprovizionare cu gaze, Serviciul înştiinţări şi servicii de telecomunicaţii, Serviciul transport auto, Serviciul cazare şi alimentare, Serviciul asigurarea tehnico materială, Serviciul veterinar şi protecţia plantelor, Echipa sanitară s. Doroţcaia, Serviciul comerţ şi alimentare.  Toate serviciile menţionate au acţionat în strînsă colaborare şi bine organizat, ceea ce a făcut posibilă îndeplinirea obligaţiilor de serviciu  şi lichidarea rapidă a incediilor, inundaţiilor, accidentelor rutiere etc.  

S-au finisat acţiunile respective cu o şedinţă de totalizare, unde dl Arcadie Popa şi membrii comisiei  au adus la cunoştinţa persoanelor responsabile despre nivelul de pregătire şi realizare a controlului. Preşedintele raionului a mulţumit comisiei de control, pentru suportul informaţional acordat Serviciului situaţii excepţionale a raionului Dubăsari. Dumnealui a accentuat că este de datoria noastră să intervenim în asemenea situaţii excepţionale, pentru că factorul uman şi liniştea accestuia este primordială.

                                                                                                                          Natalia Ivanov, redactor


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciile Protecţiei Civile din raionul Dubăsari în acţiune! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta